Hoppa till huvudinnehåll

Länets filmliv och dess utveckling har analyserats

Biopublik med 3D-glasögon

För att fortsatt utveckla filmen som konstart och näring i Stockholmsregionen har Stockholms läns landstings kulturförvaltning genomfört en omfattande analys av länets filmliv. Analysen belyser sambandet mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå och utreder landstingets framtida roll i utvecklingen av regionens filmpolitik.

Stockholms läns filmliv präglas av att många aktörer med kompletterande och ibland egna intressen verkar inom samma fält. Utredningen ger en heltäckande bild av dessa aktörer och pekar på behovet av en förbättrad strategisk samverkan.

Analysen visar också att det finns ett starkt utvecklingsfokus inom filmområdet i regionen med flera konvergerande intressen. Det handlar bland annat om den rörliga bildens växande betydelse, behovet av att fånga röster som speglar länet idag samt vikten av att Stockholmsregionens invånare får tillgång till ett mångfacetterat utbud. Studien som går under namnet ”Berättelser i vår tid – en analys av filmlivet i Stockholms län” är gjord av Kerstin Olander, kulturförvaltningens samordnare för film och regionala frågor, och ger förslag på hur detta kan organiseras.

Utredningsrapporten är tänkt att ligga till grund för landstingets framtida prioriteringar och insatser. Hela rapporten finns att läsa på: http://kultur.sll.se/Publikationer

2016-12-27