Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen på nätverksträff för dig som visar film i Stockholms län

Klarabiografen i Stockholm. Foto: Mikael Ström/Film Stockholm.

Film Stockholm bjuder in till en kostnadsfri nätverksträff eftermiddagen den 10 maj där olika aktörer från filmbranschen berättar om nytt som händer på deras respektive verksamhetsområde. Eftermiddagen blir också ett tillfälle att träffa andra som visar film och utbyta erfarenheter med varandra.

Träffen riktar sig till alla som på ett eller annat sätt arbetar med att sprida eller visa film i Stockholms län, som biografer, filmklubbar, filmfestivaler, distributörer, enskilda producenter men också kommuner, kulturhus o dyl. Deltagandet är gratis och vi bjuder på fika under kaffeminglet.

OSA senast den 7 maj till ulf.slotte@sll.se.

Tid och plats: Onsdagen den 10 maj klockan 13.00-17.00 på Biograf Victoria, Götgatan 67. T-bana till Medborgarplatsen eller pendeltåg till Södra Station.

Program nätverksträff 10 maj 2017

12:30    Dörrarna öppnar. Kaffe

13:00    Välkommen. Presentation Film Stockholm och dagens program

13:10    Biografverksamheter under uppstart berättar
Tre biografverksamheter under uppstart berättar om utmaningar, möjligheter och hur de tänker kring verksamheten.

13:45    Statens Medieråd om nya regler för åldersgränser
Johan Karlsson, verksamhetsansvarig på medierådets filmgranskning, berättar om medierådets arbete med filmgranskning och de nya reglerna kring åldersgränser 

14:15    Folkets Hus och Parkers filmverksamhet
Mathias Holtz, programproducent och Ulrika Holmgaard, ny chef för film- och live, berättar om Folkets Hus och Parkers filmsättning, utbildningar och arbete med film.

14:45    Paus

15:00    Finsk film på svensk bio
Julia Radliff från Finlandsinstitutet berättar om det utbud av finsk film de erbjuder och hur biografer och andra visningsverksamheter kan boka utbudet.

15:15    Festivalcentrum
Ulrika Bandeira berättar om Festivalcentrums verksamhet och berättar om festivalutbudet i Stockholm

15:30    Svenska Filminstitutet, ny handläggare och förändrade biografstöd
Elin Torestad och Ramon Reismüller, biografhandläggare, berättar om nyheter inom filminstitutets biografstöd

16:00    Bio.se och biljettsystemet Veezi
Jens Lanestrand och Bo Emmerik från Biografcentralen berättar om hur biografer och visningsverksamheter ansluter sig till den nya biografportalen bio.se och det nya biljettsystemet Veezi samt berättar hur mycket det kommer att kosta. Markus Löwin från Bio Forellen i Tyresö, som redan idag använder Veezi, berättar om deras erfarenheter

17:00    Slut

2017-04-28