Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 248-117982

Tillstånd och rättigheter

Du som vill arrangera en filmvisning måste förhålla dig dels till vem som äger rättigheterna till en film, till filmens eventuella censur samt till andra tillstånd som kan behövas för att få visa film på exempelvis en offentlig plats.

Att ta reda på vem som äger upphovsrätten till en film för att lösa rättigheterna att visa den kan vara komplicerat. Och mer komplicerat blir det om du tänkt visa flera filmer. Ofta finns det ett filmbolag eller en distributör som äger rättigheterna du ska höra av dig till. Svenska Filminstitutet har en lista på svenska filmdistributörer. Även filmer som finns tillgängliga gratis på Youtube eller andra VOD-tjänster kräver oftast att du löser rättigheterna för en visning utanför den aktuella plattformen. VOD-aktörerna brukar kunna vägleda vad som gäller.

Statens Medieråd är den myndighet som är ansvarig för att granska filmer som ska visas för allmänheten i fråga om åldersgränser. En film som inte är granskad är automatiskt barnförbjuden och får inte visas för personer under 15 år. Granskade filmer får en åldersgräns av Medierådet som du som arrangerar filmvisningen måste förhålla dig till. Läs mer på Statens medieråds hemsida och sök efter vilken åldersgränser filmen har på www.statensmedierad.se.

När du visar film bör du också tänka på att ha nödvändiga tillstånd på plats. Visar du film inomhus, till exempel i en offentlig lokal, har du förmodligen redan avtalat nyttjadet med den ansvariga för lokalen. Men vid visning av film på offentlig plats eller utomhus måste i många fall tillstånd inhämtas. Det gäller bland annat för markupplåtelsen och eventuellt nyttjande av elektricitet. Dessutom bör tillstånd inhämtas hos polisen för arrangemanget då till exempel högtalarljud kan uppfattas som störande av grannar.

Om du har några frågor om vilka regler som gäller när du visar film eller ha hjälp att navigera kring vad som gäller, kontakta gärna oss Ulf Slotte