Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 228-117645

Skolbio

Skolbio innebär att se film på biograf på skoltid som en del av undervisningen. Skolbio arrangeras lokalt av varje enskild skola, biograf eller kommun. Film Stockholms målsättning är att alla elever i Stockholms län ska få ta del av skolbio och vi arbetar aktivt för att stödja kommuner och skolor som vill etablera verksamhet. Vi stöttar den kommunala skolbion i länet och tillhandahåller resurser och fortbildningar för att göra skolbion levande och aktuell.

Två gånger per termin arrangerar vi en Skolbiofrossa där skolbioarrangörer kan mötas och utbyta erfarenheter, ta del av omvärldsanalys och se aktuell film.

Svenska filminstitutet stöttar skolbioverksamhet genom att kontinuerligt ta fram metodmaterial till aktuella filmer i form av filmhandledningar, artiklar och pedagogisk dokumentation samt genom det ekonomiska stöd som kommuner och skolor kan söka för att bedriva filmpedagogisk verksamhet.

Välkommen att kontakta oss för mer information.