Hoppa till huvudinnehåll

Mötesplats Kultur - Skola

 

Har ni filmpedagoger?

Vi samordnar en filmpedagogpool med kunniga och inspirerande pedagoger med olika kompetens, som kan anlitas för att arbeta med våra baspaket, eller i andra skräddarsydda projekt. Personerna i Film Stockholms filmpedagogpool har genomgått en basutbildning hos oss.

Fördjupad upplevelse

Att se film leder ofta till tankar. Kanske ställer filmen frågor eller tar upp ämnen som skapar diskussioner. Ibland vill man helt enkelt veta mer. Då kan det vara bra idé att ta in en föreläsare eller filmpedagog som håller kan leda en diskussion om filmen. Det kan vara regissören eller producenten, men också någon utomstående som kan lyfta upp ett särskilt perspektiv.

Fyrlänssamverkan

Landstingen i Stockholm, Sörmland och Västmanland samt Regionförbundet i Örebro har inlett en samverkan kring bland annat kultur. Först ut av konstarterna är filmen, där de fyra regionala filmresurscentra redan har ett samarbete utifrån tre områden:

1. Utveckling och marknadsföring av en filmpedagogisk pool – ”Hyr en filmare” – gentemot kommunerna. Kompetensutveckling, ”certifiering” och marknadsföring av landstingens mediepedagoger gentemot kommunerna.

Vård & omsorg

Att se film och prata om det man sett i grupp kan förstärka filmupplevelsen och ger också möjlighet att sätta ord på tankar utan att lämna ut personliga upplevelser.  

Film ger människan möjlighet att ta del av världen, att uppleva historier och drömma sig bort, men är också ett användbart verktyg för rekreation och utbildning. Film Stockholm kan ge förslag på filmer inom många områden för patienter, anhöriga och personal.

Skapande skola-paket

Att se film i skolan, analysera, möta en regissör eller själv kliva i någon av rollerna bakom kameran är utmärkta pedagogiska metoder för att uppnå skolans mål och direktiv. Film kan vara en ingång till fördjupning i ett visst ämne i skolan. Att skriva manus kan vara ett sätt att utveckla sitt språk, att se en film som behandlar temat genus kan integreras i skolans likabehandlingsarbete och reportagefilm kan vara en metod för eleverna att redovisa sitt arbete i samhällskunskapen.

Fortbildning

Varje år arrangerar vi Skolbio-dagen där du som arbetar mediepedagogisk får inspiration, kontakter och ny kunskap. Vi arrangerar också en skolbiofrossa och sprider info om andra intressanta evenemang i länet och landet via vårt nyhetsbrev. Prenumerera på vårt nyhetsbrev på startsidan för att hålla dig uppdaterad. 

Hitta en filmpedagog

Vi samordnar en filmpedagogpool med kunniga och inspirerande pedagoger med olika kompetens, som kan anlitas för att arbeta med våra baspaket, eller i andra skräddarsydda projekt. Personerna i Film Stockholms filmpedagogpool har genomgått en basutbildning hos oss. De har erfarenhet av att arbeta filmpedagogiskt i skolmiljö och kan både anlitas för att genomföra något av våra baspaket, eller för att utveckla ett skräddarsytt projekt eller innehåll i samarbete med er.

Skola & fritid

Film Stockholm arbetar för att alla barn och unga i Stockholms län ska få pröva att skapa med rörlig bild, både i skolan och på fritiden. Vi har flera hjälpmedel för att hjälpa dig som lärare eller fritidsledare att starta ett filmprojekt. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt filmpedagog via vår filmpedagogpool, tipsa om beprövade metoder med kameran som verktyg för barn och ungdomar, samt svara på frågor om projekt inom skapande skola.