Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 57056-118193

RIBS - EU-projekt för unga kulturentreprenörer

Foto: Sean Sigfried (RIBS Participant)

RIBS (Rolling Images in Business Startups) är ett treårigt EU-projekt som pågår september 2015 till november 2018. Projektet stärker ungdomars kunskaper och intresse för entreprenörskap inom kultursektorn.

Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 18 år och går ut på att starta fiktiva företag, med fokus på kulturella och kreativa näringar samt internationella samarbeten. Målet är att skapa gränsöverskridande unga företag som kan arbeta inom kulturområdet med länderna runt Östersjön som marknad.

Samarbete mellan Sverige, Estland, Finland, Åland och Gotland

RIBS är ett europeiskt samarbete mellan regionerna Sverige, Estland, Finland, Åland och Gotland. Pargas kommun i Finland är Lead Partner i projektet och i Stockholmsregionen leds projektet av Fredrik Nordbladh. Projektet finansieras till 75 procent av medel från Central Baltic Interreg, ”Competetive economy”. Samfinansieringen i projektet kommer från Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting, Film Stockholm, Länsstyrelsen och Tillväxt & Regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting.

Aktiviteterna i projektet består av workshops, utbyten, studiebesök och större internationella läger. Aktiviteterna genomförs i fem olika regioner runt Östersjön och under projektet grundas åtminstone 20-30 gemensamma studentföretag med unga deltagare från flera olika länder. Målsättningen är att skapa gränsöverskridande samarbeten och sprida kunskap om hur man kan bli entreprenör i sitt kreativa utövande.

RIBS har utvecklat egen metod

RIBS arbetar med coacher som själva är egenföretagare. För att uppnå nära samverkan med näringslivet har RIBS utvecklat metoden och tävlingen ”Get the deal” som går ut på att unga deltagare får ”case” där de ska lösa företagares utmaningar.

I projektet ingår också ett samarbete med S:t Eriks gymnasium, Pargas Svenska gymnasium (Finland) och Leisi gymnasium (Estland). Gymnasierna arbetar med metodutveckling och lärarutbyten.

RIBS metod kommer sammanställas i en kursplan för entreprenörskap inom KKN och där kommer även finnas ett urval av de workshops och metoder som varit framgångsrika i projektet. Kursplanen beräknas vara klar sommar 2018 och slutrapport november 2018.

Läs och se mer på RIBS egen webb.

För mer info kontakta projektledare Fredrik Nordbladh

Foto: Sean Sigfried (RIBS Participant)

 

EU-logotyp   Interreg central baltic-logotyp  RIBS-logotyp