Hoppa till huvudinnehåll

Missa inte att söka Filminstitutets utvecklingsstöd

Mer pengar till distribution och visning av film

I juni beslutade riksdagen om 15 miljoner kronor extra till distribution och visning. Pengarna kommer till stor del att komma landets biografer till del inom ramen för Filminstitutets utvecklingsstöd för biograf på mindre ort samt stöd till biografägare för öppna visningar.

Som en del i förslaget om fördelning av de nya pengarna öppnas nu också utvecklingsstödet för biograf på mindre ort upp för komplementverksamheter att söka. Även verksamheter med så kallade särskilda skäl, vilket innebär en behovsprövning, är berättigade att söka. Normalt fördelas stödet endast till biografer på orter med färre än 25 000 invånare men med dessa nya, tillfälliga, fördelningskriterier har även de flesta biografer i Stockholms län möjlighet att söka utvecklingsstödet.

3 september deadline för att söka stödet

Utvecklingsstödet syftar till att stärka biografverksamheten långsiktigt. För att söka behöver biografen skicka in en utvecklingsstrategi. Stödet kräver ingen medfinansiering men kan användas som sådan när verksamheten söker andra stöd från Filminstitutet. Det innebär att om utvecklingsinsatsen är nya stolar, kan verksamheten få upp till 100 000kr från utvecklingsstödet och därefter använda det beviljade stödet som medfinansiering i ytterligare en ansökan med samma summa inom stöd för upprusning av biograf.

Sista ansökningsdatum för stödet är den 3 september. Läs mer om stödet på Filminstitutets webplats.

Mer resurser biografer, visningsorganisationer och filmfestivaler

Även stödet till biografägare för öppna visningar, "biotian" har fått ökade anslag genom riksdagens beslut.

Utöver extra resurser till biografer innebär pengarna också mer resurser inom Filminstitutets ordinarie stöd för distribution och visning, där visningsorganisationer och filmfestivaler också kan ta del av de extra resurserna.

 

2018-07-18