Hoppa till huvudinnehåll

Nätverksträff för biografer och andra visningsaktörer 17/12

Bild från en tidigare nätverksträff i Örebro. Foto: Ulf Slotte.

Den 17 december ca 9.00-11.30 arrangerar Film Stockholm en nätverksträff för biografer och andra visningsaktörer. Medverkande är bland annat Filminstitutet som berättar om fördelning av krisstöd och ger en uppdatering av läget, samt Peter Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägareförbund som berättar om förbundets arbete under pandemin. Separat inbjudan kommer men boka in tiden redan nu!

Nätverksträffen arrangeras digitalt via verktyget Zoom och är kostnadsfritt. 

Anmälan sker till ulf.slotte@sll.se

Program

09:00
Välkomna, introduktion
Presentation Film Stockholm

9.15
Filminstitutet
Ulrika Sundbäck, Distribution och Visning på Filminstitutet, informerar om översynen av distributions- och biografstöd samt aktuella och nya stöd inför 2021. Ulrika berättar också om Filminstitutets arbete med covid-relaterade krisstöd och kommande ansökningsomgång. 

9.45
SubReader
SubReader är en tillgänglighetslösning i biografer genom uppläsning av undertexter på filmer. Det är ett hjälpmedel för personer som inte kan eller har möjlighet att läsa undertexten på textad film p.g.a. dyslexi, synnedsättning m.m.. Isabelle Broddén, landschef på SubReader, berättar om funktionaliteten och hur biografer kan använda sig av den. 

10.10
Branschgemensam biografkampanj
Med stöd från Filminstitutet planeras en branschgemensam kampanj för att locka publiken tillbaka till biograferna. Mattias Lundin på SF Studios berättar mer och presenterar kampanjen

10.25 
Rast

10.30
Sveriges Biografägareförbund
Peter Fornstam, ordförande för Sveriges Biografägareförbund, berättar om situationen hos Sveriges biografer under pandemin och om hur biografägareförbundet har agerat för att stötta biograferna.

11.00
Rio/Indio Cinema
Sedan 2018 drivs Bio Rio av Indio Cinema som bland annat har renoverat lokalerna och startat ett nytt restaurangkoncept. Elaine Hildenborg, föreståndare på Rio berättar om framtidsplanerna på Bio Rio.

11.20
Avslut

2020-12-10