Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 225-118494

Filmhandledningar

Stillbild från Till drömmarnas land. Foto: Rasmus West.

Filmhandledningar från Filminstitutet 

För att underlätta ett samtal om film så gör Svenska Filminstitutet regelbundet filmhandledningar som läggs ut på Filminstitutets hemsida. Dessa handledningar är en bra hjälp för att föra ett djupare samtal om teman, bildspråk, berättelser och karaktärer i filmen som visas. Filmhandledningarna presenterar filmens historia och ger en ingång till de ämnen och frågor som film behandlar eller ställer.

Filminstitutet har handledningar för många filmer. Du kan se en lista på alla filmer och ladda ner handledningarna här.

För barn i förskolan finns det också många bibliotek som arrangerar filmvisningar med filmhandledningar för förskola inom projektet Minibio. Kolla med ditt lokala bibliotek för mer information.

Filmade filmhandledningar 

Film Stockholm och Medioteket i Stockholm stad har i ett gemensamt projekt tagit fram filmade handledningar till filmerna Till drömmarnas land av Victor Lindgren och 438 dagar av Jesper Ganslandt.  

Handledningarna har ett tilltal direkt till eleverna och innehåller utvalda klipp med frågeställningar att arbeta vidare med i klassrummet efter filmvisning. Filmpedagog Mikaela Kindblom leder klassen genom utvalda frågeställningar och teman utifrån respektive film. Tanken är att underlätta uppföljningen av filmen och öka den digitala kompetensen och elevernas filmkunnighet. 

Medioteket drivs av Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Till drömmarnas land (Victor Lindgren, 2018) 

Länk till filmhandledningen: https://vimeo.com/361802650 

Om filmen:
Sjuttonåriga Sabina kommer från Rumänien för att söka arbete i det lilla samhället Holmsund, utanför Umeå. Hon möter femtonåriga Elin och vänskap uppstår. Sabina är rom och har svårt att bli accepterad. Elin har varit mobbad i skolan och lider av att hennes pappa inte kan hantera sorgen efter mammans död. Tillsammans blir de ett kärleksfullt stöd för varandra. 

Till drömmarnas land är en poetisk vardagsberättelse om ungas utsatthet och längtan. Samtidigt som filmen tecknar en tidlös historia om att växa upp och frigöra sig så är det också en politisk film om samhällsklimatet i dagens Sverige.  

Till drömmarnas land passar att visas som del av skolans värdegrundsarbete men även inom ramarna för kursplanerna i svenska, samhällskunskap, bild och musik. Filmen lyfter teman som värdegrund, kulturmöten, normer, fördomar och vänskap. 

För att boka filmen som skolbio, kontakta Folkets Bio

Längd: 90 minuter 
Språk: Engelska, rumänska, svenska, svensk text 
Regi: Victor Lindgren 
Rekommenderas för: årskurs 8–gy 
A-märkt 

438 dagar (Jesper Ganslandt, 2019) 

Länk till filmhandledningen: https://vimeo.com/395450596 

Om Filmen:  
Journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson sätter allt på spel när de korsar gränsen mellan Somalia och Etiopien. De vill undersöka hur den hänsynslösa jakten på olja drabbar befolkningen och med egna ögon ta reda på sanningen. Fem dygn senare är de frihetsberövade. Det som många trodde var ett solklart fall i rätten avgjordes av manipulerat filmmaterial och resulterade i en dom på elva års fängelse för terroristbrott. Efter 438 dagar i fängelse – i sällskap med andra fängslade journalister, politiker och småtjuvar – släpps de plötsligen fria. En spännande och mycket tänkvärd film baserad på Martin Schibbyes och Johan Perssons bok 438 dagar. 

För att boka filmen som skolbio, kontakta SF studios: bokning@sfstudios.se

Längd: 124 minuter 
Språk: Svenska, engelska, somaliska m.m. svensk text 
Regi: Jesper Ganslandt 
Rekommenderas för: årskurs 9–gy