Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116679-118468

Sök stöd från Filminstitutet

Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Stöd fördelas vid två tillfällen per år och kan sökas av kommunal förvaltning, som till exempel skola, förskola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering. Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar som innebär:

  • Utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • Kompetensutveckling av personal
  • Insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • Filmvisning på biograf för barn och unga
  • Utforska filmarvet

Nya stöd för filmprojekt på de nationella minoritetsspråken

Filminstitutet inrättar två nya stöd för att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken – finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska.

Stöden öppnar upp för flera aktörer och kan sökas av allt från verksamheter som har uppdrag av en region eller kommun som till exempel skola, bibliotek och kulturskola, till distributörer och festivaler. 

Stöden går att söka för språkstärkande filmpedagogiska projekt, visningar av film på minoritetsspråken, filmkurser, talangutveckling och andra åtgärder som på kort eller lång sikt främjar film på minoritetsspråken. Det kan t.ex handla om att visa de filmer som ingår i Filminstitutets filmpedagogiska paket kring nationella minoriteter.

Totalt delas en miljon kronor ut per år. Det ena stödet har fokus på filmkurser och talang och kan sökas av regioner, kommuner med flera. Det andra stödet är avsett för visning och dubbning av film och kan sökas av biografer, distributörer och andra visningsorganisationer.

 

***

För frågor om hur dessa stöd kan sökas och användas, vänligen kontakta Film Stockholms konsulent för filmpedagogik Josefine Alm.