Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116679-117697

Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.

Stöd fördelas vid två tillfällen per år och kan sökas av kommunal förvaltning, som till exempel skola, förskola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering. Stödet kan användas för verksamhet inom både skola, förskola och fritid, till satsningar som innebär:

  • Utveckling av filmpedagogisk verksamhet
  • Kompetensutveckling av personal
  • Insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande
  • Filmvisning på biograf för barn och unga
  • Utforska filmarvet

För frågor om hur dessa stöd kan sökas och användas, vänligen kontakta Charlotte Carlsson