Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116679-118549

Stöd från Filminstitutet

Svenska Filminstitutet fördelar stöd för att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Här tipsar vi om tre stöd, läs mer om Filminstitutets olika stöd och hur du söker på deras hemsida: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/

Stöd för filmkulturell verksamhet för barn och unga

Detta stöd riktar sig till kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet fördelas vid två tillfällen per år och kan sökas av kommunal förvaltning, som till exempel skola, förskola, bibliotek, kulturskola, eller annan organisation som drivs med kommunal finansiering. Det kan handla om Utveckling av filmpedagogisk verksamhet, kompetensutveckling av personal, insatser som främjar barn och ungdomars eget skapande, filmvisning på biograf för barn och unga samt projekt som utforskar filmarvet.

(https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/barn-och-...)

Stöd till projekt som främjar tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken

Filminstitutet har två nya stöd för att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken – finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. Dels ett stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken dels ett stöd för spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken.

Stöden går att söka för språkstärkande filmpedagogiska projekt, visningar av film på minoritetsspråken, filmkurser, talangutveckling och andra åtgärder som på kort eller lång sikt främjar film på minoritetsspråken. Det kan t.ex handla om att visa de filmer som ingår i Filminstitutets filmpedagogiska paket kring nationella minoriteter.

Stöden kan sökas av t.ex en region, kommun eller av andra aktörer som på uppdrag av en region eller en kommun anordnar filmkulturell verksamhet, till exempel skola, bibliotek, kulturskola. Samt av producent, distributör, biografägare, visningsorganisation, festivalarrangör eller annan aktör som sprider och visar film offentligt. Stöden kan inte sökas av privatperson.

Läs mer om Filminstitutets arbete med filmpedagogik och nationella minoriteter.

Sök stöden som rör de nationella minoritetsspråken här. 

 


***

För frågor om hur dessa stöd kan sökas och användas, vänligen kontakta Film Stockholms konsulent för filmpedagogik Linda Lindgren.