Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 301-118225

Miljö

Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, arbetar ständigt med att minska den negativa påverkan på miljön. Alla landstingets verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Som en del av detta arbete ställs krav på alla Region Stockholms leverantörer och stödmottagare.

Miljöpolicyn är grunden för att verksamheterna bedrivs med så låg miljöpåverkan som möjligt så att föroreningar förebyggs.

Detta gör vi genom att
•       arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling
•       följa lag- och myndighetskrav och landstingets Miljöprogram 2017-2021.
•       upprätta och följa upp våra miljömål
•       arbeta för ständiga förbättringar 
•       ställa miljökrav vid inköp och upphandling av varor och tjänster
•       ta miljöhänsyn vid alla beslut och göra miljöbedömningar vid större beslut

Vår miljöpolicy kommuniceras internt och externt för att sprida kännedom om miljöarbetet.

Läs mer om Stockholms läns landstings och Kulturförvaltningens miljöarbete här.