Hoppa till huvudinnehåll
Elever presenterar film under Skolfilmfestivalen på STOCKmotion

Skolfilmfestivalen – en del av STOCKmotion filmfestival

Skolfilmsfestivalen är till för att inspirera och hylla film skapad i skolan genom att visa barn och ungas filmer på en riktig biograf. Det är också den inledande delen av Film Stockholms filmfestival STOCKmotion, som tar plats på Filmhuset första helgen i oktober. Under Skolfilmsfestivalen får elever från förskoleklass till gymnasiet visa upp sina egna filmer och ta del av andras, allt på en stor bioduk med riktig publik och en välkänd konferencier som leder dem genom filmprogrammet.

En av skolorna som deltog var Ålstensskolan vars elever i årskurs fyra och fem visade filmer som de skapat föregående läsår för sina klasskamrater och elever från andra skolor. Efter varje filmvisning fick filmskaparna dessutom komma upp på scen och bli intervjuade av konferenciern Farzad Farzaneh, känd från bland annat Barnkanalen.
- De såg väldigt mycket fram emot detta och funderade på om de till och med skulle vara finklädda. Hela klassen tyckte att det var roligt att få åka med även om det inte var just deras film som visades, berättar Zandra Zetterstrand som är lärare på skolan. Hon tycker det är givande också som klasslärare att få vara med på festivalen då det blir ett tillfälle att fånga upp elevernas tankar och funderingar för att kunna diskutera vidare i det dagliga arbetet.

Ålstensskolan har arbetat med film i undervisningen under femton års tid och de senaste åren har filmen kommit att spela en allt större roll. I undervisningen berör de filmpedagogikens viktigaste delar, att både se, samtala om och skapa film. Till exempel har alla elever från förskoleklass till årskurs fem fått skapa film genom skolans Skapande skola-projekt. Idrottslärarna har använt sig av filmmediet under temaveckor i dans och under engelskundervisningen har eleverna få göra animerade filmer i syfte att redogöra för ämneskunskaper och färdigheter.

I svenskundervisningen gör lärarna jämförelser mellan film och bok för att se hur det skrivna ordet kan illustreras och gestaltas. Och även på skolans fritidshem är filmen en viktig del i den skapande verksamheten.
- Här får eleverna utveckla sina förmågor att samarbeta, planera, fantisera, agera samt att slutföra ett projekt. De har till exempel gjort egna tredimensionella animerade filmer, berättar Christina Flodin, som är speciallärare på skolan och en av eldsjälarna bakom skolans satsning på film.

Max, Vera, Charlie, Karla och Ella går alla i årskurs fem på Ålstensskolan och har tillsammans gjort en film som visades på festivalen. De tycker det var häftigt och spännande att få se sin egen film på stor bioduk men också att se andra elevers filmer.
- Jag tyckte det var roligast att titta på de andras filmer, och att bli att bli intervjuad. Jag var spänd inför vad alla andra skulle tycka om vår film. Det var lite pirrigt! berättar Vera.

Filmerna som visades på skolfilmsfestivalen har varierande teman och berättartekniker.
- Det var roligt att se vad de andra hade hittat på och vad filmerna handlade om, säger Max.
- Det var väldigt kul att se andras filmer. Jag fick inspiration till att göra nya egna filmer, berättar Karla.
- Filmen Otis tyckte jag var väldigt bra gjord. Otis verkade snäll, säger Charlie.

STOCKmotion filmfestival arrangeras av Film Stockholm och vänder sig till filmskapare i alla åldrar, från hela Stockholms län, som får möjligheten att visa sina filmer på vita duken. 2015 lockade festivalen nära 2000 besökare.

STOCKmotion 2016 arrangeras 29 september till 1 oktober. Deadline för att skicka in elevfilmer till skolfilmfestivalen är den 25:e maj 2016. 

Anmäl din film här: http://www.stockmotion.se/regler-2016