Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 263-65569

STHLM Debut

STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Det är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival som ett steg för att behålla talangerna i regionen. Huvudfinansiär är Stockholms läns landsting.

Det är av största betydelse för återväxten i regionen att talanger kommer fram och får debutera. Ofta är just debutfilmer konstnärligt intressanta och kan därför bidra till att sätta Stockholm på kartan som en kreativt intressant region med angelägna berättelser och modiga berättare. Målet är att skapa en plattform för talangfulla filmare på väg in i den professionella filmbranschen. STHLM Debut startade som ett pilotprojekt vintern 2012 och pågår under 2013 och 2014 med planer på förlängning tom 2015.

STHLM Debut består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiskt projektstöd. Vid varje deadline väljer STHLM Debut ut 2 - 4 projekt att arbeta med under projektperioden. När ett projekt valts ut till STHLM Debut, tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet om vad deltagarna har för behov och hur stöden inom STHLMS Debut ska användas. 

För frågor om STHLM Debut, kontakta Anne-Marie Söhrman Fermelin