Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116685-117684

Stockholms läns landsting satsar mer på VR och fobibehandling

Inspelning av 360-gradersfilm i tunnelbanan. Foto: Mikael Ström/Film Stockholm.

Film Stockholm samarbetar sedan 2016 med Gustavsbergs vårdcentral, KTH och KI i ett projekt som utvecklar nya metoder för behandling av fobier med hjälp av VR-teknik. Nu har Stockholms läns landsting beslutat att satsa vidare på projektet genom att bevilja ytterligare 300 000 kronor i stöd ur sin innovationsfond.

I projektet som startade 2016 samarbetar Film Stockholm (Stockholms läns landstings regionala resurscenter för film och rörlig bild), Gustavsbergs vårdcentral, KTH (Skolan för Datavetenskap och kommunikation, CSC) och Karolinska Institutet för att inledningsvis ta fram en metod för behandling av agorafobi (torgskräck) med hjälp av ny VR-teknik. Med specialanpassade 360-gradersfilmer kan patienten riskfritt träna på att vistas i ångestframkallande miljöer som en del av kognitiv beteendeterapi. Exempel på miljöer kan vara en hiss eller Stockholms tunnelbana.

Stockholms läns landsting gav 2016 projektet ett anslag på 400 000 kronor genom landstingets funktionsområde Forskning och Innovation för en förstudie till forskning kring nya behandlingsmetoder för olika former av psykisk ohälsa. Nu satsar SLL vidare på projektet genom att bevilja ytterligare 300 000 kronor från landstingets innovationsfond, som ger SLL:s verksamheter möjlighet att söka medel för att förverkliga nyskapande idéer.

– Det nya anslaget är ett kvitto på att landstinget värdesätter vårt projekt, där olika instanser inom kultur, medicin och teknik utnyttjar sina specialkompetenser för att tillsammans utveckla vårdmetoder som i slutändan kommer att leda till en bättre upplevelse för patienten, säger Joakim Blendulf, chef för Film Stockholm.

– VR har potential att öka tillgängligheten till effektiv psykologisk behandling för den stora del av befolkningen som lider av psykisk ohälsa, säger Erik Hedman, docent i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut, vid Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral.

– Det finns enorm potential i nya tekniska lösningar för vården och det ligger helt i linje med det arbete som pågår med att möjliggöra nya metoder och de investeringar vi gör i framtidens vårdinformationsmiljö, säger innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) i ett pressmeddelande som meddelar vilka projekt som får stöd av innovationsfonden 2017.

För mer information eller frågor:

Film Stockholm
Joakim Blendulf, chef Film Stockholm/Filmbasen, joakim.blendulf@filmstockholm.sll.se, 08-123 378 81.
Mikael Ström, kommunikatör, mikael.strom@filmstockholm.sll.se, 08-123 378 85.

Gustavsbergs vårdcentral och Karolina Institutet
Erik Hedman, Med Dr. Docent i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut. Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Gustavsbergs vårdcentral. kire.hedman@ki.se, 0709-66 70 74.

Film Stockholm är Stockholms läns landstings regionala resurscenter för film och rörlig bild med uppdrag från landstingets kulturnämnd och Svenska Filminstitutet. Film i vården är en del av landstingets satsning Kultur i vården, där Film Stockholm prövar metoder med filmen som verktyg där patienters delaktighet och egna skapande är i fokus.

Mer info på www.filmstockholm.se

Gustavsbergs vårdcentral är en landstingsdriven vårdcentral samt ett kompetenscentrum för psykisk ohälsa. Uppdraget är givet av Stockholms läns sjukvårdsområde och innebär att vara mönsterbildande för hur evidensbaserad vård av psykisk ohälsa kan bedrivas inom primärvården.

Mer info på www.gustavsbergsvardcentral.se

KTH i Stockholm svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. CSC är en av Sveriges mest framstående forsknings- och undervisningsmiljöer inom datavetenskap. Vi bedriver utbildning och forskning inom både teoretisk och tillämpad datalogi, från teoribildning och högprestandaberäkningar till robotik, visualisering, samt tal- och musikkommunikation. Dessutom bedrivs tillämpad forskning och utbildning inom medieteknik, människa-datorinteraktion, interaktionsdesign och hållbar utveckling.

Mer info på www.kth.se/csc