Hoppa till huvudinnehåll

Skolbio

Skolbio innebär att barn och unga ser film på biograf på skoltid, som en del av undervisningen. För att räknas som skolbio ska filmvisningen ske i en för ändamålet avsedd lokal och inte i skolan/klassrummet. Filmvalet görs utifrån kvalitet och tematik så att skolan kan arbeta pedagogiskt med visningen som underlag. Skolbio är en ingång till att förstå filmens språk i en tid där rörliga bilder utgör en allt större del av unga människors vardag. Den gemensamma upplevelsen vidgar världen och bidrar till vår förståelse av oss själva och andra.  

Visa film i skola och på fritiden

Vill du visa film i din verksamhet på skolan, biblioteket eller liknande? Många kommuner har skolbioverksamhet, så innan du börjar rekommenderar vi att du kontaktar kulturenheten på din kommun. Det finns också många bibliotek som arrangerar filmvisningar för förskola inom projektet Minibio. Kolla med ditt lokala bibliotek för mer information.

Stöd & finansiering

Två sätt att söka stöd för ditt filmprojekt i skolan är genom Skapande skola och Svenska Filminstitutet. 

För frågor om hur dessa stöd kan sökas och användas, vänligen kontakta Charlotte Carlsson

Sidor