Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 196-118227

Film i vården

Arkivfilmsvisning för äldre i Värmdö. Foto: Film Stockholm.

Film i vården är ett samlingsnamn för Film Stockholms arbete med utveckla och prova metoder för att använda film och rörlig bild inom vården. Det kan handla om att se film, prata om film och att själv få göra film. Vi utvecklar också metoder där ny teknik som virtual reality och 360-gradersfilm används inom vården.
 
Vi har bland annat utvecklat projekt i samarbete med aktörer inom äldreomsorg, öppen och sluten psykiatri, rehabilitering och barnsjukvård.
 
Några av de projekt som Film Stockholm har varit med om att utveckla går att beställa genom Kultur i vården.

Att berätta sin historia

Att se och samtala om film kan vara både utvecklande och stimulerande. Att berätta sin egen historia kan ge en ännu större känsla av delaktighet. Film Stockholm driver projekt där patienter får pröva på att berätta sina egna historier. Genom att erbjudas möjligheten att vara regissör i ett liv som i hög grad styrs av yttre faktorer, vill vi skapa en lustfylld paus, stärka det friska och inte minst ge möjlighet till ökad delaktighet.

VR i vården

Film Stockholm har de senaste åren genomfört flera VR-projekt kopplade till vård- och omsorgssektorerna i samarbete med bl.a. KTH, Gustavsbergs Vårdcentral, Karolinska Institutet och Södertälje kommun. I projekten har VR-teknik och 360-gradersfilmer använts inom rehabilitering, fobiterapi och äldrevård.
 
Film Stockholm samarbetar sedan 2016 med Gustavsbergs vårdcentral, KTH och KI i ett projekt som utvecklar nya metoder för behandling av fobier med hjälp av VR-teknik. Med specialanpassade 360-gradersfilmer kan patienten riskfritt träna på att vistas i ångestframkallande miljöer som en del av kognitiv beteendeterapi. Exempel på miljöer kan vara en hiss eller Stockholms tunnelbana.
 
Film Stockholm har under 2017 även genomfört ett pilotprojekt där specialproducerade 180-gradersfilmer i 3D har visats för äldre i Södertälje. Förhoppningen är att tekniken kan användas för att öka livskvaliteten för personer som annars kan ha begränsade möjligheter att lämna vårdmiljön eller kanske till och med sängen.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, har en lång tradition av att tillhandahålla konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är arbetet med kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Därför bildar regionen nu Kompetenscentrum för kultur och hälsa, som ska arbeta för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. Det finns en stor kunskap om kultur och hälsa, både i form av forskning och som beprövad erfarenhet. Film Stockholms olika projekt inom vården är exempel på detta. En uppgift för centrumet är därför att samla och sprida denna kunskap genom att vara en länk mellan forskning, kulturliv, vårdsektor och samhälle.

Vill du arbeta med film i vården?

Arbetar du inom vården och vill starta ett filmprojekt för patienter? Då kan du kontakta oss så kan vi konsultera. Titta gärna på våra projekt för att få inspiration. Tveka inte att höra av dig om du vill bolla en idé, leta efter projektmodeller eller pedagoger. 

Kulturnämnden ger även ekonomiskt stöd till kulturprojekt inom vården. Du kan läsa mer om projektstöd till kultur i vården här.

Stöd för filmproduktion

Region Stockholm och Film Stockholm har inga speciella stöd för dig som vill göra film om vård och omsorg, där hänvisar vi istället till Filmbasen som fördelar stöd till filmprojekt.
 
För frågor om film i vården, vänligen kontakta Anita Hjelm, konsulent för film i vården på Film Stockholm.

Bilden: Arkivfilmsvisning för äldre i Värmdö. Foto: Film Stockholm.