1 km film domineras av Filmbasenfilmare

Publicerad: 2011-10-22

Ända sedan Stockholms filmfestival startade 1990 har stipendiet 1 km film delats ut till en lovande regitalang som har fått chansen att spela in en till kortfilm och ta nästa steg i karriären. I listan över årets nominerade filmer utgör Filmbasenproduktioner hälften! Filmerna GLÄNTAN, SAKAE, VÅGOR AV LÄNGTAN och VI VILLE SPRÄNGA VASA är producerade med stöd från Filmbasen/Film Stockholm och SEPTIMO av Valentina Chamorro har tilldelats efterhandsstöd. Priset består av 100 000 kr från Svenska filminstitutet samt produktionshjälp från Nordisk Film Post Production, Riviera, Dagsljus och Twentyfourseven. FAQ

Finns det en åldergräns?
Nej, men stipendiet är riktat till unga oetablerade filmare.

Behöver filmen finnas på 35 mm?
Nej, det finns inga formatkrav för 1 km film.

Hur gammal får filmen vara?
Filmen får inte haft premiär innan föregående festival. Dvs innan 17:e november 2010.

Får filmen ha visats i Sverige innan?
Ja, premiärstatus spelar ingen roll till 1 km film.