Om Film Stockholm AB

Film Stockholm AB är en regional filmfond med uppdrag att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling.

Film Stockholm AB ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad. Fler finansiärer och samarbetspartners kommer att tillkomma och ett uppdrag för bolaget är att stärka finansieringen på sikt.

Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tagit över namnet Film Stockholm har verksamheten delats upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, införlivas i det nya bolaget Film Stockholm AB. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visnings- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter. Läs mer på den filmfrämjande konsulentverksamhetens webbsidor (länken öppnas i en ny flik).

Den regionala filmfonden Film Capital Stockholm avvecklades vid årsskiftet 2020-2021. Delar av uppdraget har tagits över av Film Stockholm AB. Den filmkommissionära verksamheten fortsätter i Film Stockholm AB:s regi.

Huvudfokus för Film Stockholm AB är professionell produktion men bolaget kommer också att fortsätta det arbete med talangutveckling för filmare som Region Stockholm genom Filmbasen drivit i mer än tio år.