Sprida kortfilm på Viddla

Bilden: Skärmbild av Viddlas kortfilmsutbud.

Bilden: Skärmbild av Viddlas kortfilmsutbud.

Film Stockholm satsar tillsammans med BTJ på att sprida regionalt producerad kortfilm på Viddla, som är en VOD-plattform för låntagare på folkbiblioteken i Sverige. Genom Viddla kan låntagare på bibliotek som använder Viddla ta del av ett brett utbud av film utan kostnad.

Film Stockholm arbetar för att regelbundet sprida regionalt producerad kortfilm genom Viddla för att dessa ska hitta en större publik och på sikt generera större intäkter till filmskaparen.

Är du som filmskapare intresserad av att sprida din film genom Viddla? Ta kontakt med Rafael Franco på Film Stockholm och presentera din film. Bifoga en länk till en screener. Viddla förbehåller sig rätten att göra ett urval av de förslag på filmer som kommer in utifrån en bedömning av publikintresset.

I det fall din film blir utvald att vara med på Viddla-plattformen kommer du att få ett kontraktsförslag av BTJ och ett avtal måste finnas på plats kring rätten att distribuera filmen via Viddla. Du ska också intyga att du har rätt att distribuera filmen och att inga exklusiva avtal kring spridningen har ingåtts. En engångskostnad tillkommer också om 1 100kr som täcker formatkonvertering, kryptering, synkronisering av undertexter och kvalitetstestning av materialet. Du får också löpande statistik på visningar av din film från Viddla.

I dagsläget finns de regionalt producerade kortfilmer som sprids via Viddla fritt tillgängliga för samtliga anslutna biblioteks låntagare att se obegränsat antal gånger. Ingen ersättning tillfaller rättighetsinnehavaren. Däremot kan du som filmskapare söka stöd för din spridning av filmen via Svenska Filminstitutet, exempelvis inom ramen för Stöd till spridning av svensk kortfilm.

Här kan du se kortfilmsutbudet på Viddlas webbplats.

 

OM BTJ
BTJ är en helhetsleverantör av effektiva informationstjänster och medieprodukter åt bibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och andra organisationer.

Bilden: Skärmbild av Viddlas kortfilmsutbud.