Samproduktion

Syntolkning: Stillbild från Film Stockholms samproduktion Stammisar. Carla Sehn och Khalil Ghzal tittar in i varandras ögon. Foto: Erik Persson.

Syntolkning: Stillbild från Film Stockholms samproduktion Stammisar. Carla Sehn och Khalil Ghzal tittar in i varandras ögon. Foto: Erik Persson.

Under julen kommer handläggningstiden för samproduktionsinsatser att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan den 19 december 2022 och 9 januari 2023.

Ansökningar som kommer in under perioden 19 december 2022-9 januari 2023 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 10 januari 2022.

***

Film Stockholm AB finansierar filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm samt annan audiovisuell media. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen. 

Ansökan görs i Film Stockholm AB:s e-tjänst (länken öppnas i en ny flik). Mer information om riktlinjer samt frågor och svar kring ansökan hittar du här i sidmenyn. Läs också vår sammanställning av vanliga frågor och svar om Film Stockholm AB.

Film Stockholm AB:s filmfond för samproduktion av film och tv-dramatik finansieras av Region Stockholm och Stockholms stad i nära samverkan.

Gotlands filmfond

Förslag till samproduktioner av långfilmer och dramaserier som ska spelas in på Gotland handläggs också av Film Stockholm AB och skickas via samma ansökningsportal.

Gotlands Filmfond investerar årligen 2,7 mkr för samproduktion och utveckling av långfilm, tv-dramatik samt lång dokumentärfilm. Utöver samproduktionsmedel från Gotlands Filmfond kan även inspelningsmöjligheter i filmstudion Kustateljén i Fårösund erbjudas.

För att samproducera med Gotlands filmfond krävs att sökande part är ett etablerat bolag, att gotländska filmarbetare eller kreatörer engageras, att 100% av insatsen spenderas i regionen och att produktionen kan uppvisa regional förankring. Ange i ansökan att den avser Gotlands Filmfond.

Kontaktperson på Film Stockholm AB för samproduktion med Gotlands Filmfond är Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie.sohrman-fermelin@regionstockholm.se.

Kontaktperson på Film på Gotland för filmstöd för kort- och dokumentärfilm samt filmkommissionär verksamhet är Vilhelm Jegerhjelm, vilhelm.jegerhjelm@gotland.se.