Talangutveckling

Film Stockholm AB arbetar med talangutveckling på en rad sätt, genom kurser/workshops, talangprogram, coacher/mentorsprogram, nätverk och kunskapsförmedlande insatser.

Talangprogram hos Film Stockholm

Film Stockholm startade hösten 2021 två nya talangprogram med stöd av Filminstitutets krisstöd Talent to Watch, som är riktat mot nya röster i Filmsverige:

Information om olika insatser på talangutvecklingsområdet publiceras här löpande (se menyn) såväl som tidigare talangprogram, kurser och workshops.