STOCKmotion

Information om STOCKmotion 2022

STOCKmotion är en kortfilmsfestival för Stockholmsbaserade filmare. Festivalen har arrangerats under ett antal år av det som fram till 2021 hette Filmbasen. 2021 övergick Filmbasens verksamhet till Film Stockholm AB, en helt ny regional filmfond med nytt uppdrag. Film Stockholm AB ska främja filmproduktion genom samproduktioner och filmkommissionär verksamhet, samt ägna sig åt talangutveckling.

Vi undersöker nu om och hur STOCKmotion kan leva vidare i ny form från en ny plattform.

Läs mer om uttagningen av Stockholmsfilmer till Novemberfestivalen 2023 här.

/STOCKmotion filmfestival

***

Om STOCKmotion filmfestival

Film Stockholm arrangerade STOCKmotion första gången 2014. Det är en filmfestival där filmskapare i alla åldrar ges plats på vita duken. Vår vision är att festivalen ska skapa en lustfylld rörelse kring den rörliga bilden och beröra både djupt och brett.

Vi låter kortfilmen stå i fokus då den väger allt tyngre i takt med att medielandskapet förändras samt att ny och billigare teknik har gjort det möjligt för fler filmskapare, från pensionärer till skolbarn, att uttrycka sig. Välkommen att överraskas av både nybörjares och mer professionella filmskapares fantastiska berättelser.

STOCKmotion är även Stockholms läns regionala uttagning till den nationella Novemberfestivalen.

Läs mer på STOCKmotions webbplats.