Bli Filmbasens deltagare i talangprogrammet Spektra 2020

Publicerad: 2020-08-25

Tidigare Spektra-deltagare. Foto: Jerry Eriksson/Region Örebro län
Tidigare Spektra-deltagare. Foto: Jerry Eriksson/Region Örebro län

Spektra är ett talangprojekt som vänder sig till semiprofessionella filmare i Stockholm, Sörmland, Uppland och Örebro län. Spektra är för dig som har några filmer i bagaget, har visat film på festival eller fått in en fot i branschen, men är kanske inte fullfjädrat proffs ännu.

Om Spektra

I Spektra får de utvalda filmarna (2-3 från respektive län) möjlighet att träffas och knyta kontakter med professionella filmare från olika delar av branschen, och nätverka med kollegor på samma nivå som sig själv. Samtidigt ges möjlighet att utveckla egna filmidéer i dialog med övriga kursdeltagare.

I kursen brukar till exempel ett möte med konsulenter på Svenska Filminstitutet och inköpare på SVT stå på schemat. Vi besöker Uppsala Kortfilmfestival och deras talangdagar, och deltar på Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm. Bland föreläsarna hittar vi filmare och producenter som berättar om sina erfarenheter från branschen, hur man förvaltar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Kostnad och insats

Kursen är avgiftsfri, men deltagarna bekostar själv resa till de olika kursorterna. Totalt planeras sex träffar utspritt över ett antal månader. Träffarna genomförs i huvudsak på vardagar, men kan även innebära helg och någon övernattning, (se schema nedan när aktuell säsong är planerad) så se över möjlighet till ledighet från jobb eller andra uppdrag.

Ansökan

Varje län ansvarar för urvalet av sina deltagare. Du skickar in ditt Film-CV och/eller ett brev som beskriver dina filmiska ambitioner och vad du förväntar dig av kursen. Har du en idé till filmproduktion du utvecklar under perioden så är det meriterande i ansökan. Berätta i så fall även lite kort om den.

Anmäl dig senast den 14 september via e-post till respektive regionalt filmresurscentrum.
Deltagare från Stockholms län ansöker via e-postadressen spektra@filmbasen.se.

Om du har ytterligare frågor om programmet, vänd dig till Filmbasens Anne-Marie Söhrman Fermelin på e-postadressen anne-marie@filmbasen.se.

Preliminärt schema Spektra 2020-2021
14 september- Sista anmälningsdag
8 oktober, Eskilstuna – Introduktionsträff med gästföreläsare
23 (och ev. 24) oktober, Uppsala – Uppsala Kortfilmfestival/Talangdagar och Masterclass
26 november, Örebro – Föreläsning tema distribution

9 februari, Stockholm – Branschmöten med Filminstitutet/SVT/Konstnärsnämnden
8 mars, Stockholm – Avslutningsträff och invigning av Tempo Dokumentärfestival

Mellan de fysiska träffarna ordnas efter behov även digitala träffar för feedback inom gruppen.