14/10 deadline för M:Dox SVT-pitch

Publicerad: 2011-10-12

M:Dox är en branschträff för dokumentärfilm, traditionsenligt arrangerat i Malmö, som rymmer seminarium, regissörsbesök, work-in-progress, mingel och besök till festivalen Copenhagen Dox i närliggande Köpenhamn. För den som är relativt ny som regissör inom dokumentärfilmbranschen och ligger i startgroparna med ett dokumentärfilmprojekt finns möjligheten att under M:DOX få pitcha sin idé för SVT Dokumentär, urvalet till pitchen görs genom respektive regionalt resurscentra. Läs mer nedan om hur du kan ansöka om att bli Stockholms representant.Åtta projekt kommer att väljas ut från hela landet och genom pitchen få möjlighet att vinna en projektsumma om 50 000 SEK. De projekt som blir utvalda för att delta i pitchen kommer även att få förberedande konsultation av EDN (European Documentary Network), och en gemensam utvärdering med råd om hur man går vidare med sitt projekt efter pitchen. Regissör och evtuell producent från pitchteamen deltar sedan i hela M:DOX utan avgift och erbjuds även två nätter på hotell/team.Detta gäller för den som vill pitcha:Projektet bör ännu inte ha presenterats för SVT och bör inte heller ha hittat huvuddelen av sin finansiering, det vill säga fortfarande vara i sin utvecklingsfas. Den färdiga filmen skall bli 40 min. eller längre. Man söker med en synopsis på 1 A4-sida + kort info om filmaren och andra inblandade i projektet. Filmare söker genom sitt regionala resurs- eller produktionscentra. Om du är bosatt och verksam i Stockholms län, maila din ansökan till mdox@filmbasen.se senast den 14 oktoberUrvalet:Regionala resurs- och produktionscentra nominerar max 2 projekt per region. Nominerade projekt från regionerna skall vara M:DOX tillhanda senast den 19 oktober. Dessa granskas i en andra omgång av en urvalsgrupp från M:DOX. Andra urvalet är klart till den 21 oktober, och härefter meddelas vilka som valts ut för att pitcha.Pitchen:De projekt som valts ut att delta förbereder en 7 min pitch inklusive eventuellt bildmaterial. Efter det följer diskussion och eventuella frågor under 15 minuter. Pitchen är sluten och görs inför SVT Dokumentär, samt de regionala representanter som berörs inom SVT.Vinnaren/vinnarna av pitchen kommer att presenteras under M:DOX och får en motivering av SVT´s jury.