26/9 Seminarium: Utveckla din verksamhet utifrån dig

Publicerad: 2012-09-19

Tillsammans med dig som deltagare prövas hur modellen ²Business Model You² fungerar för verksamheter som vilar på konstnärlig grund. Modellen är skapad för att utveckla din verksamhet utifrån din vardag, din kompetens och dina professionella och personliga drivkrafter. Seminariet är en del i Transits projekt om en ny utvecklingsmodell för verksamheter inom kultursektorn. Du som vill gå vidare med modellen har möjlighet att delta i fördjupande workshops under hösten.Bjud gärna med dig en vän som driver eget – även andra företag och verksamheter kan självklart vara med och utvecklas med oss. Välkommen den 26 september kl 17:00-20:00 till Transit Kulturinkubator,Telefonplan. Seminariehållare: Åsa Bergquist Håål och My Lindh. OSA senast 24 september till Åsa Bergquist Håål asa@transitkulturinkubator.seOm föreläsarna:Åsa Bergquist Håål ­ Åsas fokus är verksamhetsutveckling både på individ, team och organisationsnivå. Hon arbetar sedan några år tillsammans med Transit Kulturinkubator, Kaospiloterna och Hyper Island. Åsa är utbildad vid Kungl Musikhögskolan, IHR och SU.My Lindh ­ My är bildkonstnär och arbetar med installation, performance och video. Hon arbetar också som handledare, projektledare och kursutvecklare på bl. a Transit Kulturinkubator, Konstfack och Södertörns högskola. Hon har en MFA i Fri Konst från Konstfack.För deltagande i workshops kommer det att utgå ersättning. Det är obligatoriskt att först delta i det inledande seminariet för att vara med i kommande workshops.