Ansökan öppen om stöd för produktion av audiovisuella verk

Publicerad: 2022-11-08

Syntolkning: Bild med texten

Uppdatering 8 november: Tillväxtverket har stängt ansökan efter att 37 ansökningar med ett sammanlagt sökbelopp på över 300 miljoner svenska kronor kommit in under det första dygnet. Nästa ansökningsomgång planeras att öppna under våren 2023. Mer information finns på Tillväxtverkets webbplats. 

***

Nu har ansökan om produktionsincitament för produktion av audiovisuella verk öppnat. Stödet söks hos Tillväxtverket och innefattar spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie – oavsett vilken teknik som används. Stödet kan endast sökas av företag.

Stödet är ett så kallat produktionsincitament i form av en produktionsrabatt, vilket innebär en rabatt på produktionskostnaderna om 25 procent. Det betyder att ett företag som har produktion av audiovisuella verk som sin huvudsakliga verksamhet kan söka stöd för en del av kostnaden för en produktion och sedan få den återbetald efter att kostnaderna har uppstått. 

För att kunna söka stödet krävs följande:

  • att produktionen genomförs helt eller delvis i Sverige,
  • att produktionens totalbudget uppgår till minst 30 miljoner kronor för spelfilm, minst 10 miljoner kronor för dokumentärfilm, minst 10 miljoner kronor per avsnitt för dramaserie eller minst 5 miljoner kronor per avsnitt för dokumentärserie,
  • att de stödberättigande kostnaderna för produktionen uppgår till minst 4 miljoner kronor,
  • att produktionens finansiering är säkerställd i den del som stöd inte söks för,
  • att produktionen klassas som en kulturprodukt utifrån en av Tillväxtverket på förhand fastställd förteckning över kulturella kriterier.
  • Syftet med stödet är att öka antalet audiovisuella verk som helt eller delvis produceras i Sverige. 
  • Ansökningar behandlas efter först-till-kvarn-principen och stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Här kan du läsa mer om produktionsincitament och ansökan hos Tillväxtverket. (Länken öppnas i ny flik.)