Årets Spektra äntligen igång

Publicerad: 2012-03-26

En eldsprutande drake, en flicka i mopedhjälm som söker sin häst, ett kolapapper som hamnat lite fel. Vad har dessa saker gemensamt? Jo, de är alla beståndsdelar av de vitt skilda projektidéer som tio filmare presenterade för varandra vid årets första Spektra-sammankomst på Sörmlands Musik- och Teater i Eskilstuna.Spektra är ett talangutvecklingsprojekt och en mötesplats för en skara utvalda filmare från hela Mälardalen. Detta fjärde år som Spektra arrangeras har fokus flyttats från produktion till att bli en arena för möten och kunskapsfördjupning. Under denna första träff mötte de utvalda filmarna Anna-Maria Kantarius, aktuell som producent till Ester Martin Bergsmarks kommande film ”Pojktanten”. Anna-Maria berättade utifrån egna erfarenheter om producentrollen och hur man presenterar sitt projekt i mötet med samarbetspartners och finansiärer. Särskilt tryckte hon på vikten av att förmedla det hon kallade ”fascinationen”, den kärna i idén som får en kreatör att ”bara måste genomföra sitt projekt”. Kan man förmedla det så har man mycket att vinna. Spektra är en satsning från mars till oktober där filmarna under fem tillfällen kommer att få tillgång till branschproffs med olika ingångar till filmskapandet. Samtidigt har de ett utmärkt tillfälle att med varandra som bollplank utveckla sina egna respektive filmidéer. Arrangemanget genomförs av Film Stockholm, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Västmanland och Film i Örebro län gemensamt, och till nästa träff styrs kosan mot Stockholm och Filmhuset.Årets Spektradeltagare är från Sörmland: Sara Chogrich och Gabriela Salazar, Uppland: Niclaz Erlingmark och Ellen Fiske, Västmanland: Åsa Linder och Christofer Ahde, Örebro: Johnny Kickmaier och Sune Eskelinen och från Stockholm: Zanyar Adami och Sofia Ekelund.