Because the night och På bar gärning i Svensk kortfilm c/o Folkets bio!

Publicerad: 2010-02-15

Filmbasen säger grattis till Alexandra Dahlström och Olof Leth som kommer få sina filmer Because the night respektive På bar gärning visade inom ramen för Svensk kortfilm c/o Folkets bio under våren. Båda filmerna är producerade med stöd från Film Stockholm/Filmbasen.Svensk Kortfilm c/o Folkets Bio är en satsning på digital distribution av högkvalitativ svensk kortfilm på biograf och DVD. Projektet startade hösten 2008 med 10 filmer på 10 biografer, fortsatte 2009 med 20 filmer på 22 biografer och 2010 planerar vi att visa 20 filmer på ca 30 biografer. Kortfilmerna visas i säsonger om 10 på våren och 10 på hösten. Satsningen stöds av Svenska Filminstitutet.Läs mer