Dags att anmäla sig till Spektra 2012

Publicerad: 2018-01-23

Spektra är ett talangutvecklingsprojekt i Mälardalen som sedan 2009 arrangerats av filmresurscentrumen i Stockholm, Sörmland, Uppland, Västmanland och Örebro län gemensamt. Det är en mötesplats där ett urval filmare/filmprojekt från vardera län får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.Genom worskhops och föreläsningar möter deltagarna konsulenter och inköpare av film från de stora branschaktörerna och får lyssna till föreläsningar i bland annat producentskap, juridik och distribution. Det finns även möjlighet att tilldelas en mentor om man arbetar med en film under projektets gång.Möten sker vid fem tillfällen från mars till oktober och varje möte sker på en ny ort någonstans i Mälardalen.
Deltagandet är kostnadsfritt. Resor till mötesorterna bekostar man dock själv. Vi önskar även att man prioriterar schemat (se nedan) och kan närvara vid alla träffarna.

Torsdag 22 mars, 09.30-16.00, Eskilstuna
Fredag 27 april, 09.30-16.00, Stockholm
Fredag 25 maj, 09.30-16.00, Västerås
Fredag 14 september, 09.30-16.00, Örebro
Torsdag 25 oktober, Uppsala (Uppsala Internationella Kortfilmfestival)

Intresseanmälan sker via mail till filmkonsulenten i det län du hör hemma (se nedan). Bifoga CV.
SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR DEN 22 FEBRUARI!

Film Stockholm – joakim@filmbasen.se
Film I Sörmland –
Film i Uppland – louise.bown@lul.se
Film i Västmanland – ann-charlotte.wederus@ltv.se
Film i Örebro län – jerry.eriksson@orebroll.se(bild från SEXY TIMES, regi Pella Kågerman, som deltog i Spektra 2010)