Dags att ansöka till Uppsala Talangdagar inför hösten

Publicerad: 2015-06-02

Uppsala Talangdagar arrangeras under Uppsala Internationella Kortfilmfestival, den 21-23 oktober 2015, och är en nationell talangträff riktad till filmskapare på väg in i den professionella filmbranschen. Talangdagarna riktar sig inte enbart till regissörer utan vi välkomnar även ansökningar från personer med andra inriktningar. Träffen erbjuder ett unikt tillfälle att skapa nätverk med filmskapare från hela Sverige och att börja bygga ett kontaktnät i den professionella branschen. Under några intensiva dagar erbjuds seminarier, filmvisningar, en nationell pitch och möten med festivalens internationella gäster och representanter från den professionella branschen. Talangdagarna genomförs med stöd från Svenska Filminstitutet.

Uppsala Internationella Kortfilmfestival är Sveriges enda renodlade kortfilmfestival och främsta arena för internationell kortfilm, samt en av Europas viktigare kortfilmfestivaler. Under festivalen arrangeras mer än 140 filmvisningar, seminarier, föreläsningar och branschmöten. 20 filmskapare från hela Sverige erbjuds plats på talangdagarna. Deltagarna väljs ut av entalanggrupp med representanter från de regionala resurscentrumen i Sverige. Du som ansöker börinte vara nybörjare inom filmskapandet, utan ha kommit en bit i din karriär. Du har gjort ett antal filmer, arbetat inom filmbranschen eller gått på filmskola.

Programmet för talangdagarna kommer bland annat innehålla en nationell kortfilmspitch som hålls den 22 oktober. 5-7 projekt kommer pitchas för en panel från den svenska filmbranschen. Vinnaren tilldelas en prissumma på 25 000 kronor från Svenska Filminstitutets kortfilmskonsulent Andreas Fock för genomförandet av sitt projekt. Du som ansöker kan välja att bara söka till deltagande i talangdagarna. Du kan också söka med ett projekt att pitchas den 22 oktober. Då ansöker du både till talangdagarna och till pitchen. Riktlinjer för ansökan till deltagande i talangdagarna och pitchen, samt anmälningsblanketter, finns nedan.

Anmälan ska skickas in senast den 18 juni och skickas per e-mail till: seminars@shortfilmfestival.com

Välkommen att ansöka!