Dags att söka filmskola?

Publicerad: 2015-12-04

Är du på väg att ta ditt första steget in i filmbranschen? Filmarbetarlinjen på Tärna folkhögskola antar elever för kursstart 12 januari 2016. Utbildningen är eftergymnasial med fokus på fiktionsfilm och olika kunduppdrag, samt innehåller en längre praktikperiod inom film eller tv. För att bli antagen till utbildningen ska du bland annat lämna arbetsprov.

Filmarbetarlinjen är en förberedande grundutbildning för dig som vill satsa på en framtid som frilansare eller anställd inom film och TV, den kan också fungera som ett avstamp för vidare studier inom film. Under utbildningens första termin läggs lika stor vikt vid teoretiska som praktiska lektioner, så att du som går utbildningen får så bred kunskapsbas som möjligt. Under termin två genomförs en sex veckor lång praktik inom valt yrkesområde. Utbildningen avslutas med ett examensarbete och med information om hur du startar ett eget företag.

Ansök senast 8 december.

Läs mer på www.tarna.fhsk.se/filmarbetare