Deadline för bidrag från Konstnärsnämnden

Publicerad: 2013-04-26

Vårens ansökningstid för resebidrag och internationella kulturutbyten hos Konstnärsnämnden går ut 2 maj.

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för att delta i kurser, besöka festivaler eller göra research, däremot inte till rena produktionsresor.

Huvudsyftet med bidraget för internationella kulturutbyten är att presentera svensk konst för en utländsk publik och att främja samarbete och utbyte mellan svenska och utländska konstnärer. Som svensk filmkonstnär kan du söka bidraget om du är inbjuden till utlandet för att delta i till exempel en filmfestival, konferens eller någon form av samarbetsprojekt. Läs mer om hur du söker