Deadline: Twelve for the Future

Publicerad: 2013-06-02

Twelve for the Future är en workshop som syftar till att utveckla dokumentärfilms-producenter och regissörers projekt för internationell samproduktion. Deadline för att söka med projekt till Twelve for the Future är 3 juni. Del ett äger rum den 19-22 september i Hjänarp, Sverige, och fokuserar på projektutveckling. Del två äger rum i Helsingfors, i samband med DocPoint Documentary Film Festival och består av individuella möten med finansiärer från Nordiska TV-kanaler och filminstitut. Så här gör du för att söka.Förra året deltog projektet FÖRVARET, som fått stöd av Film Stockholm/Filmbasen. – Det var både roligt och lite frustrerande att vara med på Twelve for the Future. Roligt för att vi fick mycket positiv feedback, utvecklande frågor och nyttigt motstånd. Frustrerande för att de flesta av finansiärerna kom till pitchen med väldigt knappa resurser och jag tror att få av deltagarna, om någon, åkte hem med något nytt konkret finansieringsmässigt. Men vi har etablerat bra kontakt med de nordiska finansiärerna och jag följer upp med dem nu allt eftersom vårt projekt utvecklas. Att projektet blivit utvalt till Twelve är också en slags kvalitetsstämpel som är bra att ha med sig i finansieringsarbetet generellt, säger filmens producent Anna Weitz.Anna menar att Twelve for the Future lämpar sig för projekt som kommit en bit på vägen i sin utveckling.- Jag tror det viktigaste är att söka när man är i en fas då man verkligen vill ha feedback på sitt projekt och att man har tid och lust att lägga energi på att slipa på sin projektpresentation, trailer och pitch. Att delta i Twelve for the future handlar minst lika mycket om att utveckla och marknadsföra sitt projekt som att finansiera det. FÖRVARET regisseras av Anna Persson och Shaon Chakraborty, och produceras av Anna Weitz/RåFILM.Bild: EDN