Efter Bergman – deadline 1 maj

Publicerad: 2011-04-27

Bergmancenter på Fårö utlyser årets upplaga av kortfilmspriset Efter Bergman! Priset ska stimulera nytt filmberättande i Bergmans anda och tilldelas bästa manus för kort- eller dokumentärfilm med ett produktionsstöd motsvarande 140 000 kr. Priset inkluderar 40 000 kr i kontanter samt 100 000 kr i studiotid, kostymhyra, ljud-, ljus- och kamerateknik. Idén ska vara inspirerad av Ingmar Bergmans filmiska verk, stil eller tematik och vara angelägen för vår tid.Priset ska användas i produktionen av filmen och måste utnyttjas inom ett år från prisutdelningen 2011. Filmen och filmaren erbjuds plats i programmet under nästföljande Bergmanvecka.Till ansökan bifogas:– Synopsis
– Manus för spelfilm eller treatment för dokumentär
– CV
– Personlig presentation av filmen
– Projektbeskrivning och budgetFilmen ska vara högst 30 minuter. Bifoga gärna bildmaterial som illustrerar filmidén!Skicka ditt bidrag till Bergmancenter på Fårö, Fårö skola, 624 66 Fårö senast 1 maj.Märk kuvertet med ”Efter Bergman”. Vinnaren tillkännages den 30 juni under Bergmanveckan 2011.Efter Bergman 2011 möjliggörs av Bergmancenter på Fårö, Bergmangårdarna på Fårö, Film på Gotland, Svenska kyrkan, Visby Stift, Independent Studios Gotland, Independent kostym, Ljud & Bildmedia AB, Kameraten AB och Filmregion Stockholm-Mälardalen