Fem Filmbasen-filmare till 12 FOR THE FUTURE!

Publicerad: 2009-06-12

Fem av Filmbasens filmare har antagits till den prestigefyllda workshopen i projektutveckling för dokumentärfilm: 12 FOR THE FUTURE. Filmarna är Zanyar Adami/David Herdies, Angela Bravo och Marta Dauliute/Elisabeth Marjaonvic Cronvall.Läs mer om deras projekt här:Zanyar Adami/David Herdies: GerillasonenAngela Bravo: InnanförMarta Dauliute/Elisabeth Marjanovic Cronvall: Night Swim 

12 FOR THE FUTURE är en tvådelad projektdriven workshop för unga producenter och regissörer inom dokumentärfilm som ger dig möjlighet att utveckla ditt projekt samt träffa nordiska finansiärer.

Workshopen är uppdelad i två delar. Första delen är i Marielyst, Denmark 15-18 september och del två är i Helsingfors januari 2010. Twelve for the future arrangeras av EDN, European Documentary Network.