Filmavtalet hett ämne på Filmkonvent ’11 i Luleå

Publicerad: 2011-12-05

Filmbasen var på plats under årets Filmkonvent i Luleå som pågick under två intensiva dagar med start på onsdags förmiddag. Diskussionerna handlade framförallt om filmavtalet. Det rådde inget tvivel om att alla deltagare på konventet var intresserade av att få större visshet om framtiden för svensk film då det nuvarande filmavtalet löper ut till årskiftet. Samtidigt konstaterade den samlade filmbranschen och Sveriges handelsminister Ewa Björling att det går väldigt bra för svensk film just nu.Varje år i början av december åker stora delar av den svenska filmbranschen till Luleå för att närvara på Filmkonventet, som arrangeras av Filmpool Nord i samarbete med bl.a. Svenska Filminstitutet. Arrangemanget hålls i Norbottensteaterns lokaler, invid den vackra Luleälven. Under konventet diskuteras de mest aktuella och brännande filmfrågorna i Sverige. I publiken sitter producenter, regissörer, konsulenter, kulturpolitiker, representanter från filmteknikbolag, filmutbildningar och andra som arbetar inom filmindustrin.Den som invigde konventet var den nya VD:n på Svenska Filminstitutet, Anna Serner. Serner, som även är styrelseordförande i Fanzingo, pratade i sitt inledningstal mycket om att filmavtalet är i fara och att arbetet med ett nytt avtal till stora delar handlar om piratdebatten. För att få med flera finansiärer i filmavtalet har man velat få in bredbandsoperatörerna, men andra parter såsom biografägarna och Film/TV-producenterna kräver att bredbandsoperatörerna och den svenska staten ska vara hårdare i att försöka förhindra fildelningen på nätet.Bredbandsoperatörerna (Telia, Bredbandsbolaget, Headweb m.fl) kräver i sin tur att det ska vara möjligt att se filmer på nätet samtidigt som de har premiär på biograferna och därav står avtalsföhandlingarna i ett mycket låst läge. Därtill stod det klart att Lennart Forss, som har kulturdepartementets uppdrag att förhandla fram ett nytt filmavtal, precis hade utestängt bredbandsoperatörerna från de fortsatta avtalsförhandligarna och dessutom hoppade även Film/TV-producenterna av förhandlingarna under tisdagen. Förvirringen är total och endast några veckor är kvar innan deadline löper ut den sista december 2011. Kulturdepartementets representant under konventet, Erik Kristow, sade att regeringen hoppas att det blir en fortsättning av filmavtalet men att det finns en Plan B om förhandlingarna strandar.Som en kontrast till de svåra filmavtalsförhandlingarna pratade Anna Serner om att det går väldigt bra för svensk film just nu. Hon betonade att det är viktigt att fortsätta satsa på svensk films framtid och talangutveckling och nämnde goda exempel såsom talangverksamheten i Botkyrka. Dessutom sneglade Svenska Filminstitutet på internationella exempel såsom New Danish Screen i Danmark när man nu håller på att göra en översyn över SFIs talangverksamhet. Serner betonade också att det viktig att filmen ska spegla samhället, både i avseendet vilka som gör filmer och vilka historier som berättas. Serner förordade en jämnare fördelning av stödpengar mellan män och kvinnor och markerade dessutom att det är viktigt att få in fler människor med annan kulturell bakgrund.Andra talare på Filmkonventet var bl.a handelsminstern Ewa Björling (m), som var stolt över att de svenska filmerna gick så bra på de internationella filmfestivalerna och lyfte fram t.ex APFLICKORNA av Lisa Aschan, vinnare på den stora Tribecafestivalen i New York. Hon förklarade att den svenska filmexporten är en viktig angelägenhet för den staten och att man under 2012 skulle satsa på att särskilt marknadsföra den svenska filmen på bl.a. filmfestivalen i Cannes. Läs mer om hennes tal här. Susann Jonsson och Görel Elf från WIFT berättade om rapporten THE FAST TRACK, som handlar om hur man kan göra den svenska filmen mer jämställd. Det finns bl.a. förslag på kvotering och att man ska underlätta för kvinnliga långfilmsdebutanter att göra ytterligare en långfilm för att kunna etablera sig i branschen.Andra frågor som togs upp var det nya EU-stödet till kultur och media: CREATIVE EUROPE som kommer att ersätta MEDIA-programmet. Här har man kan söka stöd för bl.a. utveckling av filmprojekt och internationell distribution av film. Sveriges kulturråd i Bryssel, Henrik Selin, berättade att stödet till detta område kommer att öka med över 30 % och att det kommer vara ett ökat fokus på nya medier, spelindustrin och TV-serier med framgångspotential i EU.Vi kunde konstatera att tonläget på årets Filmkonvent var högre än någonsin och det ska blir spännande att följa de sista skälvande veckorna på avtalsförhandlingarna. Och om några veckor har dessutom den första amerikanska Millienium-filmen världspremiär. THE GIRL WITH THE DRAGON TATOO är inspelad i Sthlmsområdet, varav några scener ett stenkast från Filmbasenhuset, i Subtopias Filmhangar i Alby. Joakim BlendulfKonsulent och projektledare för FilmbasenMail: joakim@filmbasen.seTwitter: @joakimblendulf