Filmbasen Crowdfunding tar paus

Publicerad: 2013-01-11

Filmbasen Crowdfunding startade som ett pilotprojekt i april 2012. Utlysningsperioden för den första fonden av offentliga medel, som finansierats av Filmregion Stockholm-Mälardalen och Stockholms läns landsting, upphörde vid årsskiftet. Filmbasen Crowdfunding kommer nu att utvärderas med målet att kunna upprätta en ny fond under 2013. Det går fortfarande att starta Crowdfundingkampanjer på Filmbasen.se, men tills dess att en ny fond utlyses finns inga offentliga medel som kompletterar de privata mikrodonationerna.
Kampanjer som startades 2012 och löpt över årsskiftet behåller de medel som tillfallit från fonden under 2012, under förutsättning att kampanjernas målbudget nås.