Filmbasenfilmare nominerade till 1 km film

Publicerad: 2008-12-14

Levan Akin och Ylva Forner är nominerade till ”1 km
film”. Båda filmarnas kortfilmer finansierades med hjälp av Film
Stockholm/Filmbasen.

Läs mer om nomineringen här:
http://www.filmnyheterna.se/Nyheter/10-regissorer-tavlar-om-1-km-film/