Filmens 1900-tal – en konferens om och kring filmarkivet.se

Publicerad: 2011-11-25

Filmarkivet.se har på kort tid rönt stor uppmärksamhet och blivit lika omskrivet som populärt. Närmare 500 filmer finns där i nuläget, gratis och för alla. I samarbete med Kungliga biblioteket och filmvetenskapliga institutionerna vid Stockholms och Lunds universitet arrangerar Svenska Filminstitutet ett tvådagarsseminarium 1-2 december. Konferensen Filmens 1900-tal avser att diskutera vad det är för (film)historia som filmarkivet.se egentligen vittnar om. Vilka kortfilmsgenrer har varit mest populära på biograferna? Hur förändrades biografprogrammen över tid? Fanns det regionala skillnader vad gäller visningarnas tema, inriktning och omfattning? Hur förhöll sig censuren till materialet under olika perioder? Vad kan andra akademiska discipliner lära sig av dessa filmer?

Hur kan filmarkivet.se berika verksamheten vid museer och bibliotek? Bland föreläsarna hittar vi Anna Serner, Jan Holmberg, Mats Jönsson, Pelle Snickars, Astrid Söderbergh-Widding m fl.

Tid: Tors 1 dec (start kl 10.00) och fre 2 dec. Plats: Bio Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1, Stockholm

–Filmarkivet.se ger inte bara fantastiska inblickar i ett för evigt försvunnet 1900-tal, sajten är också ett lysande exempel på den digitala filmforskninges möjligheter, säger Pelle Snickars, docent och forskningschef på KB.

Konferensen Filmens 1900-tal avser att diskutera vad det är för (film)historia som filmarkivet.se egentligen vittnar om. Vilka kortfilmsgenrer har varit mest populära på biograferna? Hur förändrades biografprogrammen över tid? Fanns det regionala skillnader vad gäller visningarnas tema, inriktning och omfattning? Hur förhöll sig censuren till materialet under olika perioder? Vad kan andra akademiska discipliner lära sig av dessa filmer? Hur kan filmarkivet.se berika verksamheten vid museer och bibliotek?

På filmarkivet.se finns det rörliga bildmaterial som alltför länge fört en undanskymd, för att inte säga bortglömd, tillvaro i olika svenska arkiv. Nu ligger nära 500 filmer ute – främst kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm – och mängden rörlig bild kommer successivt att växa.

Se fullständigt program/anmäl dig här:www.kb.se/aktuellt/evenemang/Maj/Filmens-1900-tal/Program/

OBS! Fritt inträde

Mer information: Filmarkivet.se:s chef Kajsa Hedström, kajsa.hedstrom@sfi.se, 08-665 11 22