Filmhögskolan i Göteborg blir del av ny akademi

Publicerad: 2012-05-31

Nu går fyra väletablerade institutioner samman i en akademi. Filmhögskolan, Högskolan för fotografi, Konsthögskolan Valand och Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet bildar 1 juli 2012 Akademin Valand. Syftet med sammanslagningen är att skapa en dynamisk, tvärkonstnärlig miljö där man utvecklar ämnen, bidrar till nyskapande arbetsformer och öppnar för nya konstnärliga forskningsfält. Akademin Valand ska bli en ny och spännande miljö för samtida konst där studenter ges möjlighet att utveckla, fördjupa och utforska sin praktik och aktivt förhålla sig till aktuella förändringsprocesser på de svenska och internationella scenerna för foto, litteratur, film och fri konst.Ledningen för Akademin Valand kommer att bestå av prefekt Mick Wilson och proprefekt Mats Olsson, idag tillförordnad prefekt vid Konsthögskolan Valand.Mick Wilson är en betydelsefull aktör inom högre konstnärlig utbildning i Europa. Han är initiativtagare och ledare för SHARE, ett europeiskt nätverk för utveckling av konstnärlig forskning och forskarutbildning och aktiv medlem i nätverket EARN där Konstnärliga fakulteten också ingår tillsammans med 10 andra konstutbildningar i Europa. Mick Wilson är flitigt anlitad som gästföreläsare och har varit medarrangör i flera internationella konferenser.- Det är en ära att få möjlighet att ta del av den grupp internationellt erkända konstnärer, författare, filmskapare, fotografer och kuratorer som är baserad i Göteborg, säger Mick Wilson och fortsätter:- Utbildning och forskning som bedrivs av filmskapare, fotografer, författare och konstnärer erkänns allt mer. Grundat på det svenska intellektuella och kulturella bidraget till en global kultur, kommer uppdraget vid Akademin Valand att bli ett fantastiskt tillfälle för mig att utvecklas som utbildare, forskare och konstnär – i mötet med lokala, regionala och nationella miljöer.Akademin Valand är resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete vid Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, som startade i början av 2010. Konstnärliga fakultetens sju institutioner blir 1 juli 2012 tre: Akademin Valand, Högskolan för scen och musik samt HDK – Högskolan för design och konsthantverk. Foto: Filmhögskolan i Göteborg