Anmäl dig till Kulturkraft Stockholm

Publicerad: 2012-06-07

I höst startar KulturKraft Stockholm som erbjuder professionellt yrkesverksamma personer inom kulturbranschen i Stockholms län olika former av kompetenshöjande aktiviteter inom scenkonst, musik, film, tv, radion och interaktiva medier. För att kunna delta i projektet måste du skicka in en anmälan om deltagande i projektet redan nu! Du måste nämligen vara registrerad senast 22 juni för att kunna delta i kommande års kurser och aktiviteter. Man kan delta i projektet oavsett om man är anställd på institution, verkar i en fri grupp, jobbar på ett bolag eller inom en organisation eller om man är frilansare, med eller utan egen firma.
Kulturkraft Stockholm vill gärna få förslag på vilka kurser och träffar det finns behov av och har därför skapat en webbaserad förslagslåda. Ta chansen och beskriv dina drömkurser, ge namn på de kursledare du vill möta eller vilken typ av nätverk du vill ska uppstå genom disciplinöverskridande kurser. För exempel på kurser kan du titta på Kulturkraft Syds hemsida.
Projektet pågår oktober 2012 – 30 juni 2014 och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF).