Barnet i dokumentären

Publicerad: 2012-02-29

Ny magister på StDH: Vi har pratat med Ylva Mårtens, radiojournalist, som efter många år som förmedlare av barns perspektiv tagit initiativ till det ettåriga magisterprogrammet på StDH: ”Barnet i dokumentären”, som startar i höst. Ylva berättar att hon brinner för ”allåldersverket”, dvs dokumentärer som passar för alla åldrar och berör alla oavsett ålder. Hon har fått stort stöd från dokumentärmakare från bland annat SR, SVT, UR och namn som t ex Rainer Hartleb (dokumentärfilmare, känd för sina filmer om Jordbrobarnen) när hon berättat om kursen som hon kommer att leda tillsammans med en parhäst från tv-världen (ännu ej tillsatt).
-Barnens perspektiv saknas ofta och det sägs att det är så svårt att intervjua och skildra barn. Jag tycker egentligen inte att det är mer komplicerat att intervjua barn, men det finns andra svårigheter än att intervjua vuxna. Och fram för allt betyder de här ”svårigheterna” inte att det inte ska göras. Etiska problem som uppstår kan lösas med kreativa metoder, t ex kan man låta andra barnröster läsa känsliga saker eller använda animation.
Ylva berättar också att hon arbetat som radiolärare på en annan magister på dåvarande DI för några år sen och att hon då upptäckte att det som studenterna nästan gillade allra bäst var just att göra intervjuer med barn!
-Jag har jobbat med barnperspektivet i journalistiken i 40 år. Jag fyller snart 63 år och vill säkra en återväxt inom det dokumentära berättandet, med och för barn och vuxna, genom att stärka genren och bygga nätverk för de som vill jobba med detta.
Så vad får man göra på kursen?
-Eftersom det är en magister kommer det att vara både reflekterande och praktiskt arbete. Bland annat ska studenterna skriva uppsats som handlar om eget arbete eller något de brinner för inom området. Texterna kan kanske komma att samlas i en skrift för framtida behov då det råder brist på kurslitteratur i denna genre. Studenterna får också göra radio- och tv-program, reportage, porträtt, intervjuer, skisser mm.
Vad finns det för jobbmöjligheter efter kursen?
-Det är en svår arbetsmarknad men fler som fångar barnens berättelser behövs. Räkna med att det kan vara tufft, men också väldigt kul!
För dig som är nyfiken på att höra Ylva samtala med barn rekommenderar vi Sveriges Radios P1:s program Barnen! www.sverigesradio.se/p1/barnen
KURSINFORMATION
”Barnet i dokumentären” – magisterutbildning i radio & tv/film
Vi söker studenter som vill lära sig att berätta historier ur barnens perspektiv, ge barn röst ur verkliga livet med de speciella villkor som gäller när barn medverkar. Du får bl a lära dig att intervjua barn i såväl radio som tv och att bearbeta materialet till radio och tv-program. Återkommande genom hela utbildningen är att söka sig fram till en egen ton och ett eget uttryck. t://stdh.se/.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barnperspektivet i konstnärlig och/eller journalistisk verksamhet. Vi välkomnar sökande med erfarenheter från alla konstnärliga områden. Utbildningen passar dig som vill arbeta med det dokumentära berättandet i radio & tv/film med barn och för barn och/eller vuxna. Jämsides med en fortlöpande praktisk produktion diskuterar vi konstnärligt mod när barn är publik och etiska förhållningssätt med de speciella villkor som gäller när barn medverkar i dokumentära berättelser.
Utbildningens fyra första veckor, med introduktionskursen ”Att arbeta med barn i radio” och motsvarande ”Att arbeta med barn i tv/film” i slutet av höstterminen och början av vårterminen, har du mycket schemabunden undervisning. Under resten av terminen består utbildningen av eget arbete, kompletterat med regelbundna träffar, seminarier och handledning. Under vårterminen arbetar studenterna i team och är därför beroende av varandra. Vi bedömer ändå att du under stora delar av utbildningen ska kunna arbeta deltid om dina arbetstider är flexibla.
Termin 1:
Introduktion- att arbeta med barn i radio – där du under fyra veckor får arbeta med barnintervjuer i radio och med redigeringsövningar i Protools.
Journalistiskt berättande 1 – fyra veckor. Här går du vidare och gör bl a ett reportage kring ett eller flera barn. Eget arbete med handledning, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner. I kursen ingår även att arbeta tillsammans med barn när de själva håller i mikrofonen och att skriva speakertexter för radio.
Konstnärligt berättande – sex veckor. Eget arbete under handledning, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner. Vad innebär det att arbeta dokumentärt i radio? Hur når man ett eget personligt uttryck?
Självständigt arbete 1 – två veckor. Du reflekterar kring din praktiska erfarenhet, den konstnärliga gestaltningen och utarbetar ett synopsis till en uppsats som skrivs i slutet av vårterminen. Introduktion att arbeta med barn i tv/film, där du under fyra veckor arbetar med barnintervjuer i tv/film och redigeringsövningar i Finalcut.
Termin 2:
Journalistiskt berättande 2, pågår under fyra veckor. Här går du vidare och gör ett kort reportage kring ett eller flera barn. Eget arbete med handledning, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner. I kursen ingår även att arbeta tillsammans med barn när de själva håller i kameran och att skriva speakertexter för tv/film.
Konstnärligt berättande 2, pågår under åtta veckor. Eget arbete under handledning, varvat med föreläsningar och gruppdiskussioner. Vad innebär det att arbeta dokumentärt i tv/film? Hur når man ett eget personligt uttryck?
Självständigt arbete 2, pågår under åtta veckor att skriva en uppsats med utgångspunkt från det synopsis som arbetats fram under höstterminen
Antagningsprocessen
Du söker genom att skicka in en skriftlig ansökan med en personlig motivation och arbetsprov via www.stdh.se Det andra steget är en intervju på Stockholms dramatiska högskola. För att vara behörig att söka till utbildningar på avancerad nivå (magister, master) måste du uppfylla grundläggande behörighetskriterier för utbildning på avancerad nivå: en konstnärlig kandidatexamen eller annan kandidatexamen i ett relevant ämne. Exempelvis mediestudier, kulturstudier eller designämnen. Deadline 24 april!
Har du inte en kandidatexamen? Det är du i sådana fall inte ensam om. Då kan du ansöka om det som kallas ”validering av reell kompetens”. Du kan ju ändå ha förutsättningar för att tillgodogöra dig utbildningen tack vare de kunskaper du fått genom arbete, utbildning eller annan verksamhet och sysselsättning.
Antal studieplatser: 8
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med beskrivning av dig själv och varför du söker till ”Barnet i dokumentären” – magisterutbildning i radio & tv/film. Max 1 A4. Du ska också producera ett arbetsprov – ett dokumentärt porträtt av ett barn i valfri form: foto, tv/film, radio/ljud eller text (max en A4). Om du går vidare kallas du till intervju.
Ylva Mårtens, huvudlärare är verksam som radioproducent/reporter på Sveriges Radio sedan 1972. Hon är initiativtagare till P1-programmet Barnen och har även arbetat andra genrer; aktualitetsprogram, barnprogram, ungdomsprogram och dokumentärer. Hon har fått priser som: Grävande Journalisters Guldspaden, Ikaros och Allmänna Barnhusets Stora Pris. Ylva också har startat Barnens Stipendiefond och skrivit boken Kära Lyssnare – radion som sällskap.
Lärare i dokumentärt berättande i tv/film med och för barn/vuxna ska tillsättas.
Foto: Tora Mårtens