Helen Ahlsson om Moving Sweden

Publicerad: 2014-10-20

På STOCKmotion mötte den nya konsulenten för Moving Sweden ett 50-tal taggade Stockholmsfilmare som pepprade henne med frågor. Det märktes att Helen var peppad på sin nya roll.
-Det bästa med Moving Sweden är att det ska vara fokus på innehållet, man får bara tilläggsfinansiera 20 procent och det är för att man ska undvika att fastna eller få för många kockar.

Här följer en sammanfattning av samtalet!
Moving Sweden ges till fiktionsprojekt, inte dokumentär men är öppet för så kallade hybrider som kombinerar fiktion och dokumentärt material. Ledord för det konstnärliga är att man letar efter starka berättelser med ett nytänkande. Projekt som ges stöd ska sikta på någon av slutlängderna 30, 45 eller 60 minuter och hur mycket man kan få i stöd beror på avsedd längd.
Manus eller projektbeskrivningar som kommer in går först till Helen som kan stötta med ett första manusstöd på 30 000 kr, och för projekt som kommit längre 75 000 kr för förproduktion. Därefter presenteras projekt för en större styrgrupp som tar beslut om produktionsstöd.
-Många av de 12 som hittills fått produktionsstöd har först fått manusstöd, sedan planeringsstöd och därefter produktionsstöd.
Men ett manusstöd är förstås ingen garanti för produktionsstöd i slutändan.
Satsningen är inspirerad bland annat av framgångsrika New Danish Screen och vänder sig lika mycket till etablerade filmare som vill testa något annat, som till filmare i början av sin karriär.
-Jag har haft förmånen att jobba med många filmare i olika sammanhang och jag vet hur viktigt ett är att någon tror på en i början, det behövs för att man ska våga.
Nästa möte i styrgruppen är den 2 december och handläggningstiden är 8 veckor. Styrgruppen träffas vid fyra tillfällen om året. Men när ska man egentligen söka?
-Sök när du har kommit på vad du vill göra, känner dig trygg och vet att du brinner för det, då är det dags att skicka in.
Och det som skickas in kan vara allt från synopsis till färdigt manus, eller helt paket med budget och allt. Manus kan även skickas på engelska men ansökan görs på svenska. Kom dock ihåg att Moving Sweden är till för historier som kan göras med dessa pengar, alltså lägre budgetar där tilläggsfinansiering ej får överstiga 20 procent.
Kan man vara helt nybörjare?
-Nej Moving Sweden är inte för debutanter, man ska ha gjort något innan. Minst en kortfilm, som man gärna får skicka med.
Förhoppningsvis sänds de första filmerna på SVT i sommar. Och SVT är alltså med i styrgruppen och som delägare i projekten. Men SVT äger mindre än normalt, vilket ger filmaren större möjlighet till eventuella intäkter i framtiden. Det är också ok att först låta filmen ha premiär på en större filmfestival.
Helen avslutade med att avslöja de tre ledord hon valt för sig själv, som hjälp i det svåra urvalet av alla bra ansökningar:
MOD, ALLVAR och HUMOR.

Läs mer hos www.sfi.se under produktionsstöd och Moving Sweden
Sammanfattat av Karin Ekberg