Nordens första mikrofinansieringssystem för film

Publicerad: 2012-05-15

Nu lanserar vi Filmbasen Crowdfunding, i samarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen, ett led att pröva alternativa finansieringsformer. Finansieringsformen ersätter självklart inte Film Stockholms offentliga filmstöd, men är ett välkommet komplement och ger möjlighet för filmkreatörer att öka finansieringen för sina filmprojekt med privata mikromedel – Crowdfunding, här på filmbasen.se
I den totala pengapotten för Crowdfunding på Filmbasen ligger både offentliga medel från Stockholms Läns Landsting och Filmregion Stockholm-Mälardalen och de privata medel som alla som vill stötta ung film bidrar med. När man stöttar ett projekt ger detta en direkt medfinansiering från en särskild fond med offentliga medel. Hur stor den offentliga medfinansieringen till varje enskilt projekt blir beror på hur många som stödjer en film och hur många projekt som söker stöd från fonden. Genom systemet demokratiseras filmstödet och alla får en chans att påverka vilka filmer som får pengar.
-Filmen i Stockholm har utvecklats enormt de senaste åren och det har kommit en ny våg av unga egensinniga filmkreatörer som slår filmvärlden med häpnad. Tyvärr är inte finansieringen lika offensiv som de unga filmarna, därför prövar vi nu Filmbasen Crowdfunding som en alternativ finansieringsform. Det är förstås extra roligt att vi är först i Norden med detta, säger Joakim Blendulf, projektledare för Filmbasen.
Den 21 maj besöker Max Valentin, grundare av Crowdculture, Filmbasen och berättar mer om Crowdfundingens möjligheter, visar lyckade exempel och ger konkreta tips och råd för alla som vill starta en egen kampanj, tillsammans med Samuel Sjöblom från Filmbasen. Mer info om denna temakväll hittar du här på filmbasen.se under Crowdfunding eller på vår Facebooksida!
Vår Crowdfundingfunktion har skapats i samarbete med företaget Fabel Kommunikation som står bakom www.crowdculture.se.
Filmbasen Crowdfunding finansieras av Stockholms läns landsting med utvecklingsstöd från Kulturbryggan och Framtidens Kultur. Stockholms läns landsting och Filmregion Stockholm-Mälardalen finansierar den offentliga fonden.

Kontakta gärna:
Joakim Blendulf, verksamhetsledare Filmbasen, joakim@filmbasen.se / 070-484 22 08