Ny dokumentärlinje i Stockholm

Publicerad: 2013-09-26

Brunnsviks folkhögskola lanserar i samverkan med Filmbasen och Föreningen Albys folkhögskola ett projektår i dokumentärfilm inriktad på deltagarens personliga och konstnärliga utveckling samt projektets väg mot färdig film. Utbildningen sker i nära kontakt med dokumentärfilmsbranschen och undervisningen hålls i Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka.
Utbildningen tar utgångspunkt i deltagarens egna behov, men innehåller också moment av samarbeten och teamwork. Syftet är att varje deltagare ska hitta ett eget förhållningssätt och egna metoder i sitt arbete och utveckla sin professionalism.
Utbildningen fokuserar också på den egna berättarförmågan och den personliga stilen.
Utbildningen består av fyra delar:
1. Gruppundervisning med samtal, grupparbete och övningar samt gästföreläsningar. 2. Självständigt arbete
3. Individuell handledning
4. Utflykt och studiebesök
Projektåret i dokumentärfilm hålls under ledning av Mette Aakerholm Gardell, filmregissör, dramaturg och personlig handledare. Brunnsviks Folkhögskola har sin huvudverksamhet i Borlänge, filial i Sollentuna och verksamhet i Botkyrka.
Bilden är från Colombianos, en långfilmsdokumentär i regi av Tora Mårtens, gjord med stöd av Film Stockholm/Filmbasen