Rapport från Truly Digital

Publicerad: 2013-03-14

Samuel Sjöblom deltog för Filmbasens räkning på konferensen Truly Digital i Danmark. Han har sammanställt några korta reflektioner från konferensen och delar med sig av länkar som han tror kan intressera alla som vill förstå mer om hur framtiden inom digitala medier kommer att se ut. Truly Digital konferensen på Louisisana i Köpenhamn tog ett stort och ambitöst greep till temat: digitalisering och dess konsekvenser. Under dagen mötte vi deltagare flera olika perspektiv och frågeställningar från en mängd olika talare. Först ut var grundaren av tjänsten Flattr – Linus Olsson – som delade med sig av sin vision om hur skapandeprocessen av digitalt inneghåll på nätet kommer att finansieras i framtiden. Flattr är ett verktyg som ska underlätta för publikens att stötta och betala för innehåll som de tycker om och tar del av på nätet. Verktyget som är utvecklat i Sverige har blivit stort i Tyskland och där finns det bland annat en radiojournalist (podcastare) som numera lever på att göra sina podcast och får betalt av sina lyssnare genom flattr. Vilka filmare i Sverige kan leva av att distribuera sina verk på nätet?

Sedan presenterades – Martin Von Haller Grønbæk – en spännande site som heter Saxo publishing. Saxo är en dansk digital utmanare i den annars så traditionella bokbranchen. Saxo är en digital plattform som ska hjälpa författare – etablerade och icke etablerade – att utge sig själva. Saxo var konferensen exempel på hur man kan omsätta den öppenhet som Olsson tidigare pratat om i nya affärsmodeller. Jag funderade över när man kommer att se liknande plattformar och öppna affärsmodeller för filmbranschen? Eller finns de redan?

Innan förmiddagsfikan presenterade och Sunny Sandström, som är kulturchef i Kronoberg, sina erfarenheter av att använda crowdfunding som en del av länets strategi av att skapa en mer transparent och deltagande finansieringsprocess av kulturverksamheter. Eftersom filmbasen.se har använt samma verktyg var det spännande att höra Sunnys slutsatser och tankar om detta.

Sedan presenterade Lena Hammargren företaget Novellix. Hennes idé går ut på att utge noveller i små och kreativa format. Novellix är ett bra exempel på kreativa entreprenörer som i det ökade digitala landskapet hittar nya lösningar för distribution av format som anses vara nästan kommersiellt döda. Lena berättade också att hon själv nyligen hade börjat se sig själv som en transmediaproducent och att detta delvis förändrat hennes sätt att själv se på sin verksamhet. Under lunchen pratade Lena och jag vidare om hur man också kan involvera läsarna på ett tydligare sätt i Novellix verksamhet och projekt. Om hon lyckas med den biten tror jag att hennes företag kan bli ännu mer framgångsrikt.

Efter lunch kom Pier Luigi Sacco från IULM University i Italien upp på scenen. Han är professor i kulturekonomi med ett extra intresse för digitala medier. För mig var hans presentation konferensens stora höjdpunkt. Först gjorde han en snabb men väldigt informativ idéhistorisk analys av vad som hänt i förändringsprocessen från det han kallar kultur 1.0 (driven av olika typer av mecenater) via kultur 2.0 (driven av kommersialisering och copy right lagar) till det rådande systemet – som han kallade ”kultur 3.0” och som han menar drivs av billig digital produktion och digitala nätverk. Innehållet i den genomgången var i sig inget nytt, men sättet han gjorde det på var mycket effektivt och tydligt. Det som gjorde presentationen extra intressant var att han också presenterade möjliga positiva konsekvenser ”kultur 3.0” kan ha på världens befolkning. I hans forskning har han t ex kunnat se hur ”kulturell delaktighet” visat sig vara en av de avgörande faktorerna för människors mentala och fysiska hälsa. Kultur 3.0 – menade Cotta – skapar förutsättning för att ”communities of meaning” ska uppstå. Alltså virtuella sammanhang där människor möts och börjar utveckla kunskap tillsammans. Jag tyckte att termen var spännande och jag funderade på om inte www.filmbasen.se är ett exempel på just en sådan community.

Under eftermiddagen presenterade också Maria Tsakiris från Nordic Culture Fund och Ann Branch
European Commission – Head of Unit in DG Education and Culture in the European Commission
sina nya satsningar och politik – Creative Europe – för att möta de utmaningar som digitalisering skapar för både Norden och Europa.

I en fika efter dessa presentationer sammanfattade Anna J Ljungmark från det nystartande SWIM i Öresundsregionen dessa presentationer på ett bra sätt.

”Tänk att nu står de stora institutionerna och tjänstemännen i Europa komissionen pratar om digital infrastruktur, transmediala utmaningar och internationella samarbeten. Det indikerar verkligen att vi är inne i ett stort paradigmskifte.”

Jag kan inte annat än hålla med Anna. För mig gav deras presentationen och besöket på Luisiana insikt i att det digitala landskapet förändrar sig väldigt snabbt just nu och att både kreatörer, kulturinstitutioner och politiker bör – om de inte redan gjort det – sätta sig och fundera på var man själv är på väg och hur man vill vara med och forma den digitala framtiden.

Inom ramen för mitt uppdag på filmbasen kommer jag fundera vidare över hur Film Stockholm ska integrera transmedia i våra verksamhetsben. Har du funderingar över detta eller frågor så tveka inte att höra av dig till mig på samuel@filmbasen.se Läs mer om Truly Digital