Vad är Återklippning?

Publicerad: 2015-11-07

Återklippning är Filmbasens filmklubb för feedback där filmskapare kan visa sina ännu inte helt färdigställda projekt och sedan få återkoppling på det, både från den närvarande publiken och från en eller flera speciellt inbjudna, mer rutinerade gäster.
Det var filmaren Martin Larsson som kom till Filmbasen med idén om att starta Återklippning efter att ha besökt en liknande klubb i Oslo många gånger och även själv ”testvisat” sina filmer där, och han kände att det var någonting som saknades i Stockholms filmvärld. Redan första gången vi arrangerade Återklippning och regissören och manusförfattaren Maria Eriksson gav feedback till Bella Bryngelson och Sebastian Lagerkvist var det fullsatt i Bio Rios salong 4.
– Jag hade räknat med att det skulle krävas några gånger innan vi skulle få in ett bra flyt på allting, men det gick väldigt bra redan första gången. Framförallt så var jag nöjd över att stämningen blev så avslappnad och att diskussionerna kändes så relevanta, berättar Martin.
Vad är roligast med att arrangera Återklippning?
– Det roligaste är nog att gång på gång bli överraskad över hur mycket som faktiskt går att diskutera kring en film och hur man skulle kunna förändra den till det bättre. Det, och att veta att man förhoppningsvis har hjälpt en filmskapare till att göra en ännu bättre film, avslutar Martin.
Nästa gång det var dags för Återklippning gav Amanda Adolfsson, som nyligen debuterat som långfilmsregissör med Unga Sophie Bell, feedback till Tuna Özer och Lina Berger.
– Det kändes som att alla var införstådda med att det var ett work-in-progress som vi fick ta del av, därför kändes det roligt och intimt trots att det var inför en så stor grupp.  Samtidigt försökte jag vara tydlig med att det jag tog upp var mina subjektiva tankar, jag är inte alls säker på att alla i publiken höll med mig om allt. Och det är ju också spännande, att se hur man kan uppleva saker olika i en kreativ process! menar Amanda.
Vad hoppas du på att filmarna som fick feedback av dig tog med sig därifrån?
– Att de fick syn på saker som legat och skavt. Ofta har man en magkänsla och behöver bara en knuff i rätt riktning. Men också att de fick se de ofärdiga filmerna med en publik,  det tillför alltid en ny dimension. Förhoppningsvis fick de ett stärkt självförtroende när de kände vad som funkade men förhoppningsvis kunde de också förhålla sig mer objektivt till sitt material efter feedback och mötet med en slags test-publik. Jag hoppas också att de fick lust att våga testa några saker de kanske inte hade tänkt på innan, samt att de efter det blev ännu mer stärkta i sina personliga val. 
Nästa Återklippning är den 9 december.
Har du frågor om Återklippning, hör av dig till Markus Larsson på aterklippning@filmbasen.se