Fokus på jämställdhet

Publicerad: 2012-01-30

GIFF:s första helg inleddes med ett seminarium om SFI:s satsningar på kvinnliga filmare. Filmbasen lyftes fram som positivt exempel och beskrevs som en verksamhet som stärker unga kvinnliga filmare. Fanni Metelius tog plats på scen och delade sina erfarenheter från Filmbasens BOOT CAMP – en tvåveckors workshop för tjejer mellan 16 och 25, finansierad med jämställdhetspengar från SFI, som genomfördes 2011. Fanni belyste problemet av det vida åldersspannet där man har helt olika förutsättningar om man är 16-17 år, bor hemma och gör sina första erfarenheter med film, jämfört med om man är 25, har gått filmskola och är säker på att man vill jobba professionellt med film. När Fanni fick frågan vad hon skulle vilja se för sorts stöd för kvinnliga filmare framöver föreslog hon öronmärkta projektstöd och mentorsprogram samt en höjd åldersgräns till 30 år.Sveriges radios Kulturnytt gjorde ett inslag utifrån frågorna som diskuterades på detta seminarium där bl a Fanni uttalar sig. Hör inslaget här.Det finns faktiskt forskning på detta! Annika Wik från filmvetenskapliga institutionen på SU har intervjuat unga tjejer som vill eller har jobbat med spelfilm. Under dessa samtal har samtliga intervjuade belyst värdet av kvinnliga förebilder i branschen, ett annat urval på filmutbildningarna där kvinnliga regissörer tar självklar plats både som föreläsare och som skapare bakom filmerna som tas upp i undervisningen, mentorer som tror på att man kan bryta mönster och visar vägen. Studien visar också att många tjejer generellt väljer alternativa vägar in i branschen för att de utgått från att de inte skulle kunna bli ”klassisk regissör”, medan många killar redan sedan tidig ålder målmedvetet gått in för att bli regissörer. Annika Wik frågar om vi behöver nyansera bilden av regissören som auteur genom att ge fler exempel på olika typer av regissörsroller som fler kan identifiera sig med. De intervjuade hade också synpunkter på festivaltävlingars klassiska upplägg och efterlyste nya former där ”priset” består av att få konstruktiv kritik och feedback från en jury med branschrepresentanter, som en hjälp vidare… Möten värdesätts mer än andra priser. Intressant att ta med i våra diskussioner med länets festivaler Vårrullen och FilmgalaNorr samt med Novemberfestivalen. Kom gärna med förslag och synpunkter till oss!Beata Mannheimer från Filmregion Stockholm Mälardalen tog till sist publikmicken och påminde om mentorprogrammet för kvinnliga producenter som vi också spridit information om, vars syfte är att coacha fram duktiga kvinnliga producenter. Sista deadline att söka är den 1 februari.