Föreläsningsserie om rörlig bild

Publicerad: 2012-02-07

Moderna Museet bjuder under mars-maj på en serie föreläsningar om rörlig bild, i samarbete med Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Föreläsningarna är gratis och äger rum i museets bio på fredagar kl 15. Program:
2 mars: Malin Wahlberg, DocentBegrepp: Simulering. Verk: Harun Farocki, Serious Games I–V (2010). Text: Jacques Rancière, ”The Intolerable Image”, The Emanicipated Spectator.

16 mars: Anu Koivunen, Docent

Begrepp: Sårbarhet. Verk: Eija-Liisa Ahtila, If 6 was 9 (1995) och Cindy Sherman, Untitled Film Still #56, 1980. Text: Judith Butler, ”Giving an Account of Oneself”.

13 april: Astrid Söderbergh Widding, Professor

Begrepp: Minne. Verk: Jan Håfström, Orienten (1969, 16 min). Text: Robert Smithson, ”Händelser under spegelresa i Yucatan”.

27 april: Trond Lundemo, Docent

Begrepp: Arkiv. Verk: Lina Selander, Lenin’s Lamp is Glowing (2011). Text: Akira Mizuta Lippitt, Atomic Light (Shadow Optics)

11 maj: Annika Wik, Fil. Dr.

Begrepp: Upplevelse. Verk: Ylva Ogland, Venus vid sin spegel (2009) Text: Vivian Sobchack, ”Phenomenology and Film Experience”, The Address of the Eye.I samarbete med Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.