Förlängd ansökningstid: 20 maj

Publicerad: 2011-05-16

Filmbasen bjuder in till ett filmläger för unga kvinnliga regissörer. Här får du chansen att fördjupa ditt eget filmskapande genom regiövningar och i samtal med andra filmare och processledarna.Under handledning av regissörerna Elisabeth Marjanovic’ Cronvall och Marta Dauliute kommer gruppen att reflektera kring autenticitet, seendet och konkret experimentera med sitt uttryck.

Lägret kommer att hållas i Filmbasens lokaler i Alby, Botkyrka, 11-12 och 18-23 juni 2011. De 12 delltagarna kommer att kunna äta och sova i lokaler som tillhandahålls av Subtopia, alldeles i närheten av Filmbasen.

Hela workshopen innehåller moment av kreativt skrivande, manusutveckling, regiövningar samt slutligen en inspelning och klippning av varsin kortfilm som deltagarna arbetar fram under veckorna, under mentorskap av kursens processledare. Fler spännande föreläsare tillkommer.

Ansökan ska vara Filmbasen tillhanda senast den 16 maj. Din ansökan, som mailas till bootcamp@filmbasen.se, ska innehålla ett personligt brev där du beskriver vem du är, vad du har gjort och varför du vill gå kursen.

Målgrupp:
FILMBASEN BOOT CAMP vänder sig till unga kvinnliga regissörer som har en del erfarenhet av att regissera eller skriva för film, såväl fiktion som dokumentär, men som nu vill vidareutveckla sina regimetoder och sig själva som filmare. Deltagarna på lägret ska vara mellan 16 – 23 år gamla. Det finns 12 platser.